Dagen verkoop uitstekend

Wat is Days Sales Outstanding (DSO)?

Days Sales Outstanding is het gemiddelde aantal dagen dat het bedrijf nodig heeft om zijn debiteuren (verkoop op krediet) om te zetten in contanten en helpt ons te bepalen hoe goed een bedrijf is in het innen van zijn contributie.

Als een bedrijf zijn producten aan een ander bedrijf verkoopt, verkoopt het een groot deel van de producten op krediet (soms een cent procent). En dan, na een bepaalde tijd, int het bedrijf het geld van zijn debiteuren. DSO is een berekening.

Laten we naar de bovenstaande grafiek kijken. We merken op dat de DSO van Colgate continu aan het afnemen is en momenteel 34,09 dagen bedraagt. Aan de andere kant is Procter and Gamble DSO op en neer gegaan en is momenteel lager dan die van Colgate op 25,15 dagen.

Days Sales Uitstekende formule

Hier is de DSO-formule hieronder

Formule uitstaande dagen verkoop = debiteuren / netto kredietomzet * 365

Interpretatie

In de bovenstaande Days Sales Outstanding-formule kunt u zien dat de debiteuren in verhouding staan ​​tot de netto kredietverkopen. De debiteuren zijn het bedrag dat verschuldigd is aan de debiteuren. En de netto verkoop op krediet kan als volgt worden berekend -

Nettokredietverkopen = brutokredietverkopen - verkoopretouren / vergoeding / korting

En dan wordt het aandeel vermenigvuldigd met 365 dagen om de algehele impact in een jaar te zien.

Dus, wat laat de Days Sales Outstanding zien?

Het geeft weer hoeveel geld er al is ingezameld en hoeveel er nog moet worden ontvangen.

Als een investeerder dit begrijpt, krijgt hij een idee van hoe goed een bedrijf is in het innen van zijn geld vanwege zijn debiteuren. En we zouden ook de efficiëntie van de inzameling kunnen beoordelen.

Het punt is dat dagen uitstaande verkoop ons helpen beslissen hoe lang het duurt voordat het bedrijf geld van zijn debiteuren innen, en het aantal dagen wordt toegevoegd aan de uitstaande voorraad van de dag. Dagen uitstaande voorraad helpt ons te begrijpen hoe lang het duurt om de grondstoffen om te zetten in afgewerkte producten. En dan wordt van de som de DPO afgetrokken. DPO vertelt ons hoe lang het duurt voordat het bedrijf zijn schulden aan zijn schuldeisers heeft afbetaald.

Days Sales Uitstekende voorbeelden

Hier zullen we twee voorbeelden nemen. In het eerste voorbeeld zullen we een eenvoudige DSO-berekening doorlopen. En in het volgende voorbeeld zullen we zien hoe we de cash-conversiecyclus kunnen berekenen.

Voorbeeld 1

Bedrijf Xing had een bruto kredietomzet van $ 500.000 in een jaar. Het had een verkooprendement van $ 50.000. Het had debiteuren van $ 90.000. Ontdek de Days Sales Outstanding (DSO).

In dit voorbeeld kijken we eerst naar de 'netto verkoop op krediet'.

Er wordt bruto verkoop op krediet gegeven, en we hebben ook een verkoopopbrengst.

De netto verkoop op krediet zou dus = ($ 500.000 - $ 50.000) = $ 450.000 zijn.

We hebben ook debiteuren ontvangen. Het is $ 90.000.

Nu moeten we de gegevens in de DSO-formule opnemen.

DSO-formule = debiteuren / netto kredietomzet * 365

Of, Days Sales Outstanding = $ 90.000 / $ 450.000 * 365 = 1/5 * 365 = 73 dagen.

Dat betekent dat Bedrijf Xing er gemiddeld 73 dagen over doet om geld van zijn debiteuren te innen.

Voorbeeld # 2

Bedrijf Zang heeft de volgende informatie -

 • Verkoopkosten - $ 300.000.
 • Eindinventaris - $ 30.000.
 • Leveranciers - $ 60.000.
 • Debiteuren - $ 60.000.
 • Netto kredietverkopen - $ 360.000.

Ontdek Days Inventory Outstanding (DIO), Days Payable Outstanding (DPO) en Days Sales Outstanding (DSO). En bereken dan ook de cash-conversiecyclus.

Dit is een geavanceerd voorbeeld.

We zullen eerst de drie belangrijke onderdelen van de cash-conversiecyclus berekenen, en daarna zullen we nagaan hoeveel dagen het duurt om de cash-conversiecyclus van bedrijf Zang te voltooien.

We zullen eerst elke formule bekijken en de gegevens invoeren om de verhouding te achterhalen.

De formule van Days Inventory Outstanding (DIO) = Eindinventaris / Verkoopkosten * 365

Door de gegevens in de formule te plaatsen, krijgen we -

DIO = $ 30.000 / $ 300.000 * 365 = 1/10 * 365 = 36,5 dagen.

De formule van uitstaande dagen (DIO) = crediteuren / verkoopkosten * 365

Door de gegevens in de formule te plaatsen, krijgen we -

DPO = $ 60.000 / $ 300.000 * 365 = 1/5 * 365 = 73 dagen.

DSO = Debiteuren / Netto kredietverkopen * 365

Door de gegevens in de Days Sales Outstanding-formule te plaatsen, krijgen we -

DSO = $ 60.000 / $ 360.000 * 365 = 1/6 * 365 = 60,73 dagen.

Nu zullen we kijken naar de formule van de cash-conversiecyclus -

Door de gegevens in de formule te plaatsen, krijgen we -

Contante conversiecyclus = 60,73 dagen + 36,5 dagen - 73 dagen

Of: contante conversiecyclus = 24,23 dagen.

Omdat het bedrijf meer tijd nodig heeft om zijn schuldeisers af te betalen, snel het geld van zijn debiteuren int en de grondstoffen in korte tijd in afgewerkte producten vertaalt, is het in staat om een ​​cash-conversiecyclus te creëren, die slechts 24,23 dagen duurt. .

Vanuit het oogpunt van efficiëntie is het een geweldige prestatie, want cashflow is de levensader van het bedrijf. En uit de bovenstaande berekening blijkt duidelijk dat bedrijf Zang het redelijk goed doet in het voltooien van de volledige cashconversiecyclus in korte tijd.

Opmerking: hier moet een korte opmerking worden gemaakt. Alleen de berekening van de cash-conversiecyclus is niet voldoende om te rechtvaardigen of het bedrijf het goed doet of niet. Het is natuurlijk prijzenswaardig om de cash-conversiecyclus binnen een maand te voltooien; maar we moeten het resultaat ook vergelijken met andere vergelijkbare bedrijven in dezelfde branche om er een idee van te krijgen.

Sectorvoorbeelden van Days Sales Outstanding

Luchtvaartmaatschappijen

Hieronder vindt u de DSO van topbedrijven in de luchtvaartsector

NaamMarktkapitalisatie ($ miljard)DSO
American Airlines-groep           24.61413,71
Alaska Air Group             9.00615,82
Azul             7.2830.00
China Eastern Airlines             9.52828.53
Copa Holdings             5.78818,62
Delta Airlines           39.74818,80
Gol Intelligent Airlines           21.97523,95
JetBlue Airways             6.9238,48
LATAM Airlines Group             8.45941.32
Southwest Airlines           39.1169.11
Ryanair Holdings           25.1953,45
United Continental Holdings           19.08811.50
Zuid Chinese Vliegtuigmaatschappij             9.88219.04
 • We merken op dat de lijst met bedrijven hierboven een gemengde Days Sales Outstanding hebben, variërend van 0 tot 41,32 dagen
 • LATAM Airlines Group heeft een van de hoogste DSO's met 41,32 dagen, terwijl Ryanair Holdings een lagere DSO heeft met 3,45 dagen.

Automobielsector

Hieronder vindt u de DSO van topbedrijven in de automobielsector.

NaamMarktkapitalisatie ($ miljard)Dagen verkoop uitstekend
Ford Motor           50.409136.51
Fiat Chrysler Automobiles           35.44122,92
Algemene motoren           60.35363,72
Honda Motor Co.           60.97867,85
Ferrari           25.887139.05
Toyota Motor         186.374109.18
Tesla           55.64717,42
Tata Motors           22.10735.34
 • Ferrari en Ford Motors hebben een van de hoogste Days Sales Outstanding op respectievelijk 139,05 dagen en 136,51 dagen.
 • Tesla heeft met 17,42 dagen een van de laagste DSO's in de groep autobedrijven.

Discountwinkels

Hieronder vindt u de DSO en marktkapitalisatie van topbedrijven in de sector Discount Stores.

NaamMarktkapitalisatie ($ miljard)Dagen verkoop uitstekend
Burlington-winkels             8.0492,67
Costco Groothandel           82.7123,80
Dollar Algemeen           25.0110,15
Dollar Tree Stores           25.8842,58
Doelwit           34.8213,90
Wal-Mart-winkels         292.6834.30
 • Al met al stellen we vast dat de sector een zeer lage DSO heeft. De meeste variëren van 0,15 dagen tot 4,30 dagen
 • WalMart Stores heeft een DSO van 4,3 dagen, terwijl Dollar General een DSO van 0,15 dagen heeft.

Olie- en gassector

Hieronder vindt u de DSO van topbedrijven in de olie- en gassector.

NaamMarktkapitalisatie ($ miljard)Dagen verkoop uitstekend
ConocoPhillips           62.98059.39
CNOOC           62.24356.57
EOG-bronnen           58.64952.48
Occidental Petroleum           54.256122.14
Canadees natuurlijk           41.13067.57
Pioneer natuurlijke hulpbronnen           27.26069.06
Anadarko Petroleum           27.02497.34
Continentale bronnen           18.141127.25
Apache           15.33381.16
Hess           13.77882.32
 • We merken op dat deze sector over het algemeen een hogere DSO heeft in vergelijking met andere sectoren.
 • In deze groep heeft Continental Resources de hoogste DSO van 127,25 dagen, terwijl EOG Resources een lagere DSO heeft van 52,48 dagen.

Netto kredietverkopen om de Days Sales Outstanding-ratio te berekenen?

Als beleggen nieuw voor u is, vraagt ​​u zich misschien af ​​hoe u aan de gegevens van de debiteuren en de netto verkoop op krediet zou komen.

In deze sectie helpen we u.

Het enige dat u nodig heeft, zijn twee financiële overzichten: de balans en de resultatenrekening.

Op de balans zou u de debiteuren kunnen vinden. U moet kijken onder de activa-sectie waar de huidige activa worden gegeven. Onder vlottende activa krijgt u de gegevens voor debiteuren.

In de resultatenrekening krijgt u de gegevens voor de netto verkoop op krediet. Aan het begin van de resultatenrekening ziet u de bruto-omzet. Deze "bruto-omzet" omvat beide: contante verkopen en verkopen op krediet. U moet de verkoop op krediet kiezen en u moet ook de verkoopretouren (indien van toepassing) aftrekken die zijn geretourneerd in het geval van verkoop op krediet.

Met behulp van deze twee zou u gemakkelijk de uitstaande verkoop van de dag (DSO) kunnen berekenen. En door naar de resultatenrekening en de balans te kijken, zou u ook de kosten van verkopen, het beëindigen van de voorraad en de crediteuren kunnen vinden om de cashconversiecyclus te kunnen vaststellen.

Aanvullende bronnen

Dit artikel was de gids voor wat Days Sales Outstanding is en wat de betekenis ervan is. Hier bespreken we DSO Formula, de interpretatie ervan samen met praktische voorbeelden en voorbeelden uit de industrie. U kunt ook een kijkje nemen in de onderstaande artikelen om verder te leren -

Original text


 • Dagen te betalen uitstekende formule
 • Dagenverkoop Niet-geïnde voorbeelden
 • Vergelijk - Uitgegeven en uitstaande aandelen
 • Formule voor verhoudingsanalyse
 • <