Beste boekhoudkundige boekhouding

Lijst met de 10 beste boeken voor managementaccounting

Manager zijn betekent dat u meer kennis moet hebben dan anderen, met name uw ondergeschikten. Boekhoudkundige knowhow is net zo belangrijk voor managers, en daarom hebben we voor mensen zonder boekhoudkundige achtergrond een aantal geweldige boeken om u bij het onderwerp te helpen. Hieronder vindt u de lijst met dergelijke boeken over boekhoudbeheer-

  1. Management Accounting: Principles & Practice  (Download dit boek)
  2. Echte cijfers: managementaccounting in een gestroomlijnde organisatie  (download dit boek)
  3. 'Beste' managementaccounting: succesvol zakendoen - besluitvorming en budgettering  (download dit boek)
  4. Advanced Management Accounting  (Download dit boek)
  5. Management Accounting (Projects & Budgets)  (Download dit boek)
  6. Handbook of Management Accounting Research  (Download dit boek)
  7. Inleiding tot managementaccounting  (download dit boek)
  8. Management Accounting  (Download dit boek)
  9. Inleiding tot managementaccounting  (download dit boek)
  10. Management Accounting (For University of Delhi, Sem.5)  (Download dit boek)

Laten we elk van de boekhoudkundige boeken in detail bespreken, samen met de belangrijkste opmerkingen en recensies.

# 1 - Management Accounting: principes en praktijk

door MA Sahaf 

Invoering

Dit boek over management accounting is door de auteur geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat hij de variërende reikwijdte van het onderwerp behandelt, samen met het pionieren van het gewijzigde curriculum. De inhoud is door de auteur op een logische en gestructureerde manier gepresenteerd om ervoor te zorgen dat studenten het maximale halen uit de moeilijke concepten en technieken van managementaccountancy.

Samenvatting van het boek

De heer Sahaf heeft de volgende onderwerpen aan het boek toegevoegd, de reikwijdte en de aard van management accounting principes en boekhoudprocessen, besluitvorming met behulp van kostenanalyse, kosteninventarisatie, kostprijsberekening van producten, analyse van financiële overzichten, ratio-analyse en veel meer. Hij is begonnen vanaf de basisprincipes van accountancy tot het lezen en begrijpen van de financiële overzichten, die managers helpen bij het nemen van managementbeslissingen voor de organisaties.

De afhaalmaaltijd van dit Best Management Accounting Book

Het gehele management accounting boek is gebaseerd op de herziene uitgave van accountancy. De auteur heeft de kernconcepten geïntroduceerd en uitgelegd, een analyse die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het onderwerp, en daarom gaat het niet alleen om de principes, technieken en procedures van accountancy.

<>

# 2 - Echte cijfers

Management Accounting in een gestroomlijnde organisatie 

door Jean E. Cunningham en Orest Fiume 

Invoering

Dit beste boekhoudboek voor management is bedoeld voor managers die een boek nodig hebben om hun cijfers echt te maken op basis van eenvoudige berekeningen. Het lezen en oefenen van de technieken die door de auteur in het boek worden gegeven, zal u helpen uw bedrijf te veranderen en voor altijd te verbeteren. De auteur noemt zijn boek een gids en een opstand in het beheersen van financiën en administratie.

Samenvatting van het boek

De auteurs waren allemaal ex-chief financial executives van hun respectievelijke organisaties, en ze hebben duidelijk gefocust op hoe het onderwerp zich tot nu toe heeft ontwikkeld, en het management kan de eenvoud en duidelijkheid in het bedrijfsleven herstellen, vooral in een slank bedrijf. In dit boek hebben zij hun persoonlijke ervaringen met het waarom en hoe van lean accounting beschreven. Het model van management accounting dat in dit boek wordt beschreven, toont de manieren waarop het werkelijke winstpotentieel van een organisatie kan worden ontsloten.

De afhaalmaaltijd van dit Best Management Accounting Book

Management accounting-modellen die in het echte leven worden gebruikt door de CFE van grote bedrijven en organisaties kunnen echt heel nuttig zijn voor uw begrip van het onderwerp; Bovendien hebben de auteurs de manieren onthuld om winstpotentieel te ontsluiten.

<>

# 3 - "Beste" managementaccounting

Succesvol zakendoen - besluitvorming en budgettering 

door- Deepak Gupta

Invoering

Een nieuwe poging van de auteur om de basisprincipes van accountancy in zeer eenvoudige taal te presenteren. Hij specificeert dat elke definitie van accounts concludeert dat het een hulpmiddel is dat het management helpt bij het nemen van financiële beslissingen van de organisatie, aangezien de impact elk aspect van de organisatie beïnvloedt.

Samenvatting van het boek

De auteur heeft de meest elementaire onderwerpen aan het boek toegevoegd om het gemakkelijk te begrijpen. Deze onderwerpen omvatten controle van het budget, besluitvorming van het management, verschillende secties van kostenberekening en de analyse ervan, en natuurlijk begint het boek met de basisprincipes en de uitleg van de concepten. Het motief van de auteur is om de lezers, zowel afgestudeerden als professionals, te begeleiden over de doelstellingen van kostenberekening en hoe het kan helpen bij het nemen van managementbeslissingen. Dit boekhoudkundige boek van het topmanagement helpt u bij het nemen van beslissingen zoals prijzen, totale kosten en verkooporders, enz.

De afhaalmaaltijd van dit Top Management Accounting Book

De heer Gupta heeft zich enorm ingespannen om oefenvragen voor het boek te ontwerpen. Deze vragen zijn zowel opgelost als onopgelost en ook ontleend aan enkele verschillende professionele examens die in de hoofdstukken van dit boek zijn afgenomen.

<>

# 4 - Geavanceerde beheerboekhouding 

door Robert Kaplan en Anthony A. Atkinson

Invoering

De auteurs hebben zich geconcentreerd op zeer kleine punten van management accounting en de praktijk van real-world management accounting. Hij heeft ook het gebruik of de toepassing van analytische instrumenten van de uitgebreide dekking in detail gebruikt. Dit boek is een perfecte dekking van innovatieve management accounting-kwesties.

Samenvatting van het boek

Dit beste boekhoudboek voor management behandelt belangrijke problemen op het gebied van kostenbeheer waarmee grote bedrijven over de hele wereld worden geconfronteerd. De auteurs hebben een aanpasbare benadering toegevoegd aan de onderwerpen van geavanceerd beheer door middel van systematisch accountbeheer. De hoofdstukken van dit boek gaan vergezeld van een beschrijving van casestudy's en ook een beschrijving van de gebruikte concepten. Dit team van auteurs staat bekend om het opzetten van zakelijke standaarden die innovatief zijn. Dit boek bevat hoofdstukken zoals prestatie-evaluaties en incentives in detail met behulp van moderne benaderingen.

De afhaalmaaltijd van dit Top Management Accounting Book

De auteurs hebben een extra hoofdstuk toegevoegd, genaamd de transfer pricing. Dit hoofdstuk neemt de lezer mee door moderne benaderingen van het onderwerp; het is een aanvulling op (EVA) Economic Value Added. Dit concept is absoluut geschikt voor professionals die betrokken zijn bij kostprijsboekhouding en -beheer.

<>

# 5 - Management Accounting (projecten en budgetten)

Nieuwe Manager Series

door Alasdair Gilchrist 

Invoering

Management accounting is een onderwerp dat u in de toekomst laat zien, aangezien van managers meestal wordt verwacht dat ze de toekomst voorspellen. Hoe is dat nu mogelijk? Dit is waar dit onderwerp over gaat. Managers worden niet alleen gepromoveerd op basis van hun technische competenties, kennis, discipline en teammanagementvaardigheden die ze nodig hebben om over veel meer te beschikken.

Samenvatting van het boek

Dit boek voor topmanagementboekhouding behandelt managementboekhouding voor nieuwe managers, en het behandelt interne boekhoudprocessen en -methoden die het management helpen bij het omgaan met bronnen, waardoor waarde wordt gecreëerd in een aantal vormen, zowel voor aandeelhouders als voor klanten. Deze middelen kunnen zowel financieel als niet-financieel zijn, in de vorm van werknemers of human resources, werkproces, grondstof, ontwerpen, aannemers, verkopers, enz. ...

De afhaalmaaltijd van dit beste boek over managementaccounting 

De auteur heeft MAS gebruikt en uitgelegd dat dit een management accounting systeem is dat het management helpt bij het verwerken van een enorme hoeveelheid gegevens en die de gegevens ook omzet in een zeer belangrijke bron van informatie. Hij zegt dat wanneer gegevens worden verwerkt, dit informatie wordt genoemd. Eenmaal geconsumeerd, wordt het kennis, en uiteindelijk, wanneer het wordt begrepen, wordt het wijsheid.

<>

# 6 - Handboek van Management Accounting Research

door Christopher S. Chapman, Anthony G. Hopwood, Michael D. Shields

Invoering

Management accounting is niets anders dan een wetenschap van vaste praktijken die zeer losjes met elkaar verbonden zijn. Ze variëren echter ook tussen tijd en ruimte. Dit hele fenomeen maakt management accounting erg interessant en tegelijkertijd uitdagend. Dit onderwerp, eenmaal geleerd en gebruikt, kan u helpen bij het nemen van economische beslissingen, organiseren, controleren en helpt u ook bij het plannen.

Samenvatting van het boek

De auteurs stellen voor dat de onderzoekers van management accounting absoluut gekwalificeerd zijn op een manier dat ze een structuur van knowhow op het gebied van kostenbeheer kunnen creëren die zowel de weergave als de werking van kostenbeheer laat zien. Ze doen het op zo'n manier dat het de belanghebbenden een manier laat zien om op de lange termijn winst te maken en te behouden, de organisatie te creëren en op te bouwen. De auteur heeft de feiten vergeleken met de door hem ontwikkelde modellen.

De afhaalmaaltijd van dit beste boek over managementaccounting

In dit management accounting-boek ontwikkelt de auteur feitelijk een model dat verschillende metingen en analyse-instrumenten gebruikt om de prestaties van kostprijsboekhouding en -beheer te genereren. Zijn model correleert met prestatie-evaluatie door middel van kostenbeheer en strategieontwikkeling.

<>

# 7 - Inleiding tot managementaccounting

door- Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, William O. Stratton, Dave Burgstahler, Jeff O. Schatzberg

Invoering

Dit beste boek over management accounting is speciaal voor managementprofessionals die het onderwerp beter willen begrijpen en krachtige en effectieve economische beslissingen willen nemen voor hun organisaties. De auteurs hebben zeer duidelijk theorieën beschreven, evenals gangbare praktijken die zijn toegevoegd om de lezers te helpen het onderwerp beter te begrijpen. Al met al is dit boek erg goed georganiseerd, logisch en gemakkelijk te begrijpen.

Samenvatting van het boek

Dit boekhoudkundig boek kan uw eerste kennismaking zijn met de boekhouding. Het is buitengewoon gemakkelijk om een ​​boek te lezen waarvan de inhoud wordt begrepen en gemakkelijk wordt geïllustreerd met behulp van belangrijke punten. Dit boek behandelt de bedrijfsethiek van de bedrijfsorganisatie, inleiding tot het budget en het opstellen van een masterbudget, variantieallianties en flexibel budget, verantwoord boekhoud- en managementcontrolesysteem, enz.

De afhaalmaaltijden uit dit Topboek over Management Accounting

Dit boek is heel gemakkelijk te begrijpen en is op een heel logische manier ingedeeld. Het behandelt niet alleen het vereiste begrip in theorievorm, maar omvat ook algemene praktijken, samen met live voorbeelden van verschillende organisaties en hun methodegebruik

<>

# 8 - Managementboekhouding 

door Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, S. Mark Young

Invoering

Om elk onderwerp onder de knie te krijgen, moet u de basisprincipes ervan begrijpen. Dat klopt. U moet de basis goed hebben voordat u deze goed wilt begrijpen. Dit boek helpt u de basisprincipes van accountancy eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. Het leren van een saai onderwerp kan zelfs gemakkelijk worden als je de juiste gids hebt om je de basis en het gevorderde niveau onder de knie te krijgen.

Samenvatting van het boek

De auteur toont de behandeling van management accounting op een zeer geavanceerde en gedetailleerde manier, terwijl de reden voor het aanbevelen van dit boek eigenlijk is dat de auteur de basisconcepten in dit boek buitengewoon goed heeft uitgebreid, samen met de nadruk op de basisconcepten van management accounting. Ze laten ook zien of tonen hoe de boekhouding van het onderwerp wordt gebruikt en geanalyseerd in actuele casestudy's.

De afhaalmaaltijden uit dit Topboek over Management Accounting

Dit beste management accounting boek bevat nieuwe onderwerpen in management accounting, namelijk op activiteiten gebaseerd kostensysteem, gerichte kostenberekening, JIT, planning van een product, prijsstelling, prestatiemeetsysteem, budget, etc. Dit boek is in totaal inzichtelijke kennis in plaats van teveel focus op berekeningen en het oplossen van problemen.

<>

# 9 - Inleiding tot managementaccounting 

door Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, Jeff O. Schatzberg, Dave Burgstahler 

Invoering

Dit onderwerp is een essentieel hulpmiddel voor een manager omdat het hen helpt bij het nemen van effectieve economische beslissingen. De auteurs geloven er niet in om u de technieken uit het hoofd te laten leren. Hun focus is om u de basisconcepten van management accounting te laten begrijpen. Ze hebben de lezer aangemoedigd om na te denken over de voor- en nadelen van verschillende technieken en hoe ze kunnen worden gebruikt.

Samenvatting van het boek

Managers moeten begrijpen hoe hun beslissing de kosten van de organisatie beïnvloedt. Ze hebben de concepten van boekhouding aan het begin van het boek geïntroduceerd. Deze concepten worden vervolgens herzien in andere hoofdstukken in meer complexe situaties, echter langzaam en geleidelijk naarmate de studenten het onderwerp begrijpen. Dit is niet genoeg; de auteurs hebben ook voorbeelden bijgevoegd die live voorbeelden zijn van echte bedrijven met elk begrip van begrip.

De afhaalmaaltijden uit dit Management Accounting Book

Dit boekhoudboek voor management heeft studenten geholpen de rol of het deel van boekhoudkundige praktijken in het moderne bedrijfsleven te begrijpen. Ze hebben ook een kijkje gegeven in de activiteiten van grote organisaties. Deze hoofdstukken worden elk afgesloten met behulp van probleemillustraties en hoe informatie die voor het publiek beschikbaar is, het imago van het bedrijf kan weergeven

<>

# 10 - Management Accounting (voor de Universiteit van Delhi, Sem.5) -

door IC Jain 

Invoering

Dit management accounting boek is een zeer studentvriendelijk boek en bevat en behandelt de nieuwste management accounting syllabus. De auteur heeft een nuttige examenaanpak gebruikt bij het maken van het boek, en daarom kan het ook worden gebruikt door studenten die van plan zijn om voor examens te verschijnen, zoals CFA, MBA, ICWA CA, CS-examens, enz. Hij helpt u een impact te creëren op besluitvorming in het moderne bedrijfsleven met zijn boek over management accounting.

Samenvatting van het boek

Dit topboek over management accounting behandelt een overzicht van management accounting, inclusief doelstelling, definitie, functies, de rol van accounting, enz., Daarnaast behandelt het ook budgettaire controle en budgettering, variantie-allianties en standaardcalculatie, meting van inkomsten , winstanalyse samen met kosten- en volumemeting, enz.

De afhaalmaaltijden uit dit Management Accounting Book

Dit boek maakt een snelle revisie mogelijk met behulp van sleutelbegrippen, samenvatting, theorievragen, objectieve vragen, oefenproblemen, enz. Het bevat ook 125 illustraties, 100 opgeloste problemen, 150 oefeningen die niet zijn opgelost, en bevat ook antwoorden en hints, en veel meer. Dit boek is een compleet boek over dit onderwerp.

<>
Openbaarmaking van Amazon Associate

WallStreetMojo is een deelnemer aan het Amazon Services LLC Associates-programma, een aangesloten advertentieprogramma dat is ontworpen om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar amazon.com