Volledige vorm van CEO

Volledige vorm van CEO - Chief Executive Officer

De volledige vorm van CEO staat voor Chief Executive Officer. Hij is het meest senior lid van de bedrijfsorganisatie. Hij is de enige senior administrateur die zorgt voor het volledige management en de activiteiten van een organisatie en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur en voorzitter van een organisatie met als enige doel het genereren van rijkdom voor haar stakeholders en aandeelhouders. De chief executive officer is het hoofd van elke bedrijfsorganisatie, publieke, private of niet-gouvernementele organisatie.

Educatieve kwalificatie vereist om CEO te worden

De vereiste onderwijskwalificatie van de CEO is afhankelijk van de branche en werkgever waarmee hij werkt. Werkgevers gaven de voorkeur aan afgestudeerden en aanzienlijke werkervaring in de gewenste branche. Heel vaak wordt de Chief Executive Officer gekozen vanuit het bedrijf in plaats van aan te nemen van buitenaf. Hieronder volgen de twee belangrijkste overwegingen die worden overwogen bij het selecteren van de CEO:

 • Training: Er zijn bedrijven die vereisen dat de CEO een opleiding volgt voordat ze aan boord komen als Chief Executive Officer. Training kan verband houden met de ontwikkeling van leidinggevenden, leiderschap en voortdurende professionele vaardigheden en ontwikkeling.
 • Relevante ervaring: er wordt van hen verwacht dat ze een aanzienlijke relevante ervaring bij zich hebben. De raad van bestuur geeft doorgaans de voorkeur aan CEO met vooruitstrevende en duurzame prestaties en verantwoordelijkheid.

Er is geen specifieke kwalificatie als zodanig om CEO te worden. Aan het begin van de 21ste eeuw hadden de meeste CEO's een diploma in technische vakken zoals wetenschap, rechten, technische financiën, enz. Het beschrijven van de expliciete kwalificatie om CEO te worden is een complex onderwerp op zich. Om een ​​Chief Executive Officer te worden, moet de betrokken persoon kennis hebben van elke afdeling in de organisatie die hij leidt, hoewel elke afdeling zijn eigen hoofden heeft die rechtstreeks rapporteren aan de CEO. De CEO moet op zijn minst professioneel gekwalificeerd zijn in het onderwerp van de organisatie die hij leidt.

Vereiste vaardigheden

Vaardigheden die nodig zijn om CEO te worden, variëren van organisatie tot organisatie, maar er zijn enkele basisvaardigheden en algemene vaardigheden die vereist zijn voor elke Chief Executive Officer. De volgende zijn de vaardigheidsvereisten.

 • Hij moet een ondernemersgeest hebben, inclusief uitstekende management- en leiderschapsvaardigheden.
 • Hij moet een goede communicator zijn die met minimale ondersteuning van zijn werk geniet en die graag autonoom werkt.
 • Hij moet in staat zijn om inzichten te creëren en snel beslissingen te nemen.
 • Hij moet heel snel nieuwe ideeën oppikken en deze implementeren.
 • Hij moet een omgeving creëren waarin mensen graag met hem samenwerken en hij moet samenwerken om de gewenste resultaten van collega's te krijgen.

Verantwoordelijkheden van CEO

De verantwoordelijkheden van de CEO variëren afhankelijk van de branche en variëren van organisatie tot organisatie, de doelstellingen, producten en diensten en operationele vereisten. De rollen en verantwoordelijkheden worden bepaald door de voorzitter en de raad van bestuur van een organisatie. Hieronder volgen de basisverantwoordelijkheden.

 • CEO's moeten belangrijke beslissingen kunnen nemen met betrekking tot het management en de administratie van het bedrijf.
 • Hij moet ervoor zorgen dat de omgeving van het bedrijf gezond en positief is.
 • De CEO moet de organisatie zodanig leiden dat hij zijn collega's en elke medewerker van het bedrijf motiveert.
 • Hij moet ervoor zorgen dat de vereiste wijzigingen worden aangebracht in beleid en beslissingen, indien nodig.
 • De CEO moet de hele operatie kunnen leiden.
 • CEO's dienen ervoor te zorgen dat rollen en verantwoordelijkheden adequaat worden toegewezen aan ondergeschikten.
 • Moet erop toezien dat de planning en uitvoering van fondsenwerving is geïmplementeerd op een manier die de organisatie en de respectieve belanghebbenden ten goede komt.
 • De CEO moet deelnemen aan elke mogelijke vergadering van de raad van bestuur en assisteren bij de selectie van de leden van de raden van bestuur.
 • De CEO moet toezicht houden op elke afdeling, zoals productie, marketing, financiën, en ervoor zorgen dat de levering en kwaliteit van goederen en service behouden blijft.
 • Hij moet ervoor zorgen dat alle middelen in de organisatie op de best mogelijke manier worden gebruikt om de rijkdom van de respectieve aandeelhouders te genereren.
 • De CEO dient de jaarlijkse en tussentijdse budgettenplanning te herzien en eraan deel te nemen en ervoor te zorgen dat de uitgaven in overeenstemming zijn met de gebudgetteerde uitgaven.
 • Last but not least moet hij ervoor zorgen dat de producten en diensten die door het bedrijf worden ontwikkeld, in overeenstemming zijn met de missie en visie van de organisatie als geheel.

Vacatures

Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics zal de werkgelegenheid voor de CEO naar verwachting met 8% toenemen tot 2026, wat relatief hoger is dan de gemiddelde werkgelegenheidsgroei van 7% in de verschillende andere industrieën in de Verenigde Staten.

Salarissen van CEO

Chief executive officers overtreffen consequent het gemiddelde loon van werkende professionals. Er is opgemerkt dat het gemiddelde salaris van de CEO van Fortune 500-bedrijven in de afgelopen 10 jaar met meer dan $ 0,5 miljoen is gestegen tot $ 14,5 miljoen in het jaar 2018. In andere gevallen zijn de lonen van werknemers en niet-toezichthoudende aard van banen getuige geweest van een verhoging van $ 800 per jaar en een jaarlijks inkomen van $ 39.950 in het jaar 2018.

Het gemiddelde salaris van de Chief Executive Officer van Fortune 500-bedrijven is ongeveer $ 10,5 miljoen volgens de enquête van de Rock School for Corporate Governance van Stanford University.

Het salaris van de gemiddelde CEO is afhankelijk van branche, locatie, ervaring en het soort werkgever waarmee hij werkt. Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics is het gemiddelde salaris van CEO in de Verenigde Staten:

 • Het jaarlijkse gemiddelde salaris is $ 186.600.
 • Jaarlijks top 10% salaris: $ 208.000
 • Jaarlijks laagste 10% Salaris: 68.360

Gevolgtrekking

Ter afsluiting kunnen we stellen dat de CEO de persoon is die de algehele verantwoordelijkheid heeft om de organisatie te leiden door visie te geven, de strategische beslissingen te creëren, te plannen en uit te voeren om de gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken die rijkdom genereren voor de respectieve belanghebbenden. Het is de Chief Executive Officer die verzekert dat het leiderschap van de organisatie bewustzijn creëert bij zowel de interne als de interne concurrentieomgeving, inclusief de mogelijkheden voor fusies en overnames, het vergroten van het klantenbestand, markten en potentiële nieuwe industrieën.

De normale werkomgeving van de CEO hangt af van verschillende factoren, zoals de branche, locatie, grootte van een organisatie, enz. Top Fortune 500-bedrijven De functie van Chief Executive Officer werkt normaal gesproken voor ongeveer meer dan 40 uur per week, waaronder soms werken in het weekend en zeer vaak moeten reizen en zelfs werken op vakantie.

Top-CEO's zijn werkzaam en werkzaam in elke branche in de hedendaagse zakenwereld, zelfs als het bedrijf klein of groot is, het maakt niet uit. Ongeacht de branche, werkt de Chief Executive Officer, de aard van het werk van elke CEO is zeer stressvol en staat onder druk, met als reden dat zij de enige zijn die verantwoordelijk is voor de bedrijfsresultaten.