Spot-tarief

Spot Rate-definitie

"Spotkoers" is de contante koers waartegen onmiddellijke transactie en / of afwikkeling plaatsvindt tussen de koper en de verkoper. Dit tarief kan worden overwogen voor alle soorten producten die op de markt voorkomen, variërend van consumentenproducten tot onroerend goed tot kapitaalmarkten. Het geeft de onmiddellijke waarde van het product dat wordt verhandeld.

Spot Rate Voorbeelden

Laten we enkele eenvoudige tot geavanceerde voorbeelden bekijken om het beter te begrijpen.

Voorbeeld 1

Joe gaat naar de markt om 10 gram 24-karaats goud te kopen. De verkoper biedt hetzelfde voor $ 450,00. Dit tarief is de contante koers. Als Joe het edelmetaal tegen dit tarief koopt, wordt de transactie verrekend.

We kunnen ook zeggen dat dit tarief de reële marktrente is die de daadwerkelijke marktbeweging laat zien.

Voorbeeld # 2

Houdt in het bovenstaande voorbeeld rekening met het feit dat de verkoper Joe een deal aanbiedt. Hij is van mening dat de markt in de toekomst bullish zal zijn en dat de goudkoers zal stijgen. Hij stelt voor dat Joe het edelmetaal vandaag boekt voor $ 455,00 en het na 1 maand ophaalt. De tarieven na 1 maand zouden ongeveer $ 475,00 bedragen.

Dit type overeenkomst is een termijncontract, waarbij de koper het product kan boeken tegen een tarief dat iets hoger is dan de spotkoers (inclusief de premie van de verkoper), ook wel de termijnkoers genoemd, en de levering later in ontvangst kan nemen en zo winst kan maken met de spotkoers.

Voorbeeld # 3

Het kan ook worden gemeten voor valutawissels. Hieronder vindt u een tabel die de omrekeningskoersen van verschillende valuta's ten opzichte van USD laat zien.

Spotkoersen per sluiting op 18 april 2019

Bron: www.yahoofinance.com

De bovenstaande tabel geeft het tarief weer dat door elkaar moet worden betaald om Amerikaanse dollars te kopen. Dit worden spotkoersen genoemd omdat dit op dat specifieke moment, of op die plek , de wisselkoers is. Het kan variëren op verschillende tijdstippen van de dag en ook op andere dagen. Eigenlijk verandert het elke seconde continu in bps.

Voordelen

 • De partijen worden bevestigd met het tarief en de waarde van het product waarvoor de transactie zal worden uitgevoerd.
 • De spotkoers geeft de werkelijke beweging van markten weer.
 • Er is geen speculatie betrokken bij de berekening van dit tarief.
 • Er is geen effect van marktdynamiek zoals volatiliteit, tijdswaarde, renteveranderingen, enz., Aangezien kopers en verkopers beiden zeker zijn van het huidige scenario in de markt zonder reden voor enige twijfel over toekomstige marktbewegingen.
 • Het bestuderen van de spotkoersen voor een bepaalde periode kan helpen bij het analyseren van de marktprijsontwikkeling voor het betreffende product.

Nadelen

 • De spotkoers kan een koper van het product minder winst opleveren in het geval van bearish markten. De huidige spotkoers kan hoger zijn waardoor de koper vandaag meer betaalt dan morgen.
 • Financiering vereist ook andere producten die omgaan met toekomstige tarieven en speculatie.
 • De contante koers brengt wisselkoersrisico's met zich mee voor individuele, bedrijfs- en andere financiën, aangezien de huidige koers mogelijk niet gelijk is aan de koers op het moment van afwikkeling.
 • Variabele rentetarieven kunnen een verschil in de werkelijke berekening veroorzaken omdat ze fluctueren en kunnen op het moment van afwikkeling verschillen.
 • Het hangt ook af van marktsituaties, waaronder politieke scenario's, oorlogsomstandigheden, situaties van overmacht en andere milieuactiviteiten. Hoewel dit misschien niet direct verband houdt met de productprestaties, heeft het in feite invloed op de prijs op de markt. In dergelijke scenario's wordt echter bijna de hele markt beïnvloed.

Beperkingen

 • Het kan in een bepaald geval gunstig zijn, maar het mist de mogelijkheid om futuristische tarieven en bewegingen van de markt te voorspellen.
 • Het hangt af van de vraag naar dat specifieke product op de markt, hoe hoger de vraag, hoe hoger de prijs. Als de eisen in de toekomst echter variëren, verandert de prijs. Daarom kan een koper die een optimistische visie heeft, verliezen lijden op basis van spotkoersaankopen. Dit kan echter worden afgedekt door elk afgeleid product dat een toekomstige rentevoet als een van de componenten heeft.
 • Het is erg dynamisch. Voor vloeibare producten op de markt verandert het elke seconde (soms zelfs milliseconden). Daarom moet de koper extreem gefocust zijn op de aankoop en afwikkeling van de gewenste deal, aangezien kleine veranderingen in basispunten ook grote gevolgen kunnen hebben voor sommige deals, afhankelijk van andere factoren.
 • Het is het basistarief. Beleggers kunnen handelen in contante rentecontracten die op een bepaald tarief zijn gebaseerd, en bij verkoop een conservatief inkomen opleveren. Deze beperking kan worden ondervangen door te investeren in meer dynamische producten die te maken hebben met futuristische tarieven.

Belangrijke aandachtspunten Een verandering in de spotkoers

 • Een stijging van de spotkoers weerspiegelt de acceptatie van het product op markten en vice versa.
 • De vluchtige spotkoers duidt op de instabiliteit van de prestaties van het product op de markt. Het verhoogt het algehele risico van de portefeuille en kan ook de prestaties van andere activa in de portefeuille beïnvloeden.
 • Verhogingen van de contante koers duiden op een bullish markt, en vice versa. Het is echter belangrijk om de dynamiek van dergelijke effecten in dat geval te begrijpen.
 • Delta, het derivaat van de eerste orde, is afhankelijk van veranderingen in de prijs van het product en is een van de belangrijkste indicatoren van marktbewegingen voor de meeste effecten.

Gevolgtrekking

Deze tarieven zijn een van de belangrijkste componenten die de marktbeweging aangeven. Zelfs termijnrentes en andere futures / swapcontracten werken op basis van de contante rente. De beweging in de contante rente bepaalt een marktvisie voor beleggers. Het definieert ook tarieven voor andere afgeleide producten. Beleggers vertrouwen op de spotkoers voor andere parameters die de prijscomponenten van producten bepalen. Om echter het beste te halen uit contante tariefcontracten, moeten verkopers van dat specifieke product alle componenten waarvan het afhankelijk is, goed analyseren. Aan de andere kant moeten kopers volledig op de hoogte zijn van bestaande markttrends en moet er een onderling overeengekomen tarief zijn om de transactie te laten plaatsvinden.