Financiering van activa

Definitie van activafinanciering

Activafinanciering verwijst naar een leningprobleem op basis van de financiële kracht van de organisatie door hypotheek of hypothecering van activa op de balans, waaronder grond en gebouwen, voertuigen, machines, handelsvorderingen en kortetermijninvesteringen waarbij het bedrag van de activa wordt bepaald als regelmatige betaling. intervallen van het onbetaalde deel van het actief samen met rente.

Soorten activafinanciering

Hieronder staan ​​de 5 verschillende soorten die u moet kennen.

# 1 - Financiële lease

Bij Financial Lease worden alle rechten en plichten van het eigendom overgedragen aan (de zakelijke) Huurder en voor elke duur. De waarde van het actief wordt op de balans van de lessee weergegeven als een verplichting of als een actief gedurende de overeenkomstperiode, terwijl de huur als last wordt behandeld en ten laste van de winst- en verliesrekening wordt gebracht. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van het goed gedurende de contractperiode.

# 2 - Huurkoop

Bij Huurkoop koopt een financieringsmaatschappij, hier lessor genaamd, het actief namens Lessee (het bedrijf). Bij deze optie is het actief eigendom van de verhuurder tot de laatste betaling is gedaan en tijdens de laatste betaling krijgt de huurder de mogelijkheid om de apparatuur tegen een nominaal tarief te kopen. De waarde van het actief wordt op de balans van de lessee weergegeven als een verplichting of als een actief gedurende de overeenkomstperiode, terwijl de huur als last wordt behandeld en ten laste van de winst- en verliesrekening wordt gebracht.

# 3 - Operationele lease

Onder deze leaseovereenkomst wordt het actief voor een korte periode opgenomen en niet voor de hele levensduur. Hierbij neemt de verhuurder het goed aan het einde van de overeenkomst terug en ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud in sommige gevallen bij de verhuurder of anders is de huurder verantwoordelijk. Het actief wordt niet op een balans getoond aangezien het voor een bepaalde periode is en de betaling wordt in de winst- en verliesrekening geboekt.

# 4 - Lease van apparatuur

Onder Equipment Lease is er een contractuele overeenkomst waarbij de eigenaar van het actief, dwz de lessor, de lessee toestaat het actief te gebruiken voor een gecontracteerde periode waarvoor regelmatige huur moet worden betaald. Hier blijft het eigendom van apparatuur bij de verhuurder en in geval van overtreding van enige voorwaarden van de overeenkomst heeft de verhuurder het recht om de leaseovereenkomst op te zeggen.

# 5 - Herfinanciering van activa

Bij herfinanciering van activa worden activa zoals voertuigen, gebouwen, enz. Gebruikt om een ​​lening te verkrijgen. Het is alsof als de betalingen van leningen niet worden gedaan, de geldschieter de activa gebruikt die tegen de lening zijn beveiligd om het gegeven bedrag te dekken. Het geleende bedrag is afhankelijk van de waarde van het actief. Soms wordt door activa gedekte leningen gebruikt voor schuldconsolidatie.

Voorbeeld van activafinanciering

Er is een bedrijf op de markt, X ltd, dat het landbouwbedrijf leidt. Door een toename van het gebruik van het door het bedrijf geproduceerde landbouwproduct, de vraag naar dezelfde toename van de markt waaraan ze niet volledig konden voldoen. Dus besloot het management om zijn activa te vergroten, waaronder de nieuwe tractoren en enkele andere onderdelen van de landbouwmachines om de productiecapaciteit te vergroten.

Aangezien het bedrijf een middelgroot bedrijf is, kunnen ze de aanschafkosten van nieuwe machines met hun bestaande geldbedrag niet betalen. Na verkenning van de verschillende financieringsmogelijkheden besloten zij voor de optie vermogensfinanciering te gaan, omdat ze dan niet de extra zekerheid hoeven te stellen omdat het gefinancierde actief ook als onderpand kan dienen voor de financiering. Ook is de rentevoet in het geval van activafinanciering aanzienlijk beter dan de rentevoet op de commerciële leningen die voor hen beschikbaar waren.

Dus in dit geval hebben het bedrijf en de leverancier van activafinanciering gezamenlijk besloten en overeengekomen dat de leverancier van activafinanciering de apparatuur zal kopen die het bedrijf nodig heeft en het bedrijf de activa van hen in lease zal nemen in de komende 48 maanden, waarbij $ 5000 wordt terugbetaald. , 000 van de aankoopkosten vermeerderd met het rentetarief tegen een rentepercentage van 8,5% per jaar.

Na het bepalen van de voorwaarden, kocht de asset finance provider de activa en leverde deze aan het bedrijf. In de daaropvolgende 48 maanden verrichtte het bedrijf regelmatig betalingen voor de activa. Na afloop van het contract bood de asset finance provider de onderneming aan om de activa in lease te kopen tegen de nominale waarde. Dit is dus het voorbeeld van activafinanciering.

Voordelen

  • De lening met activafinanciering is gemakkelijk te verkrijgen in vergelijking met traditionele bankleningen.
  • De meeste overeenkomsten in het geval van vermogensfinanciering hebben een vaste rente die voordelig is voor degene die het geld leent.
  • In het geval van activafinanciering wordt de betaling gefixeerd, wat het voor de bedrijven gemakkelijk maakt om hun budgetten en kasstromen voor te bereiden en te beheren.
  • Als de persoon het bedrag niet terugbetaalt, leidt dit alleen tot het verlies van de activa en niets meer.

Nadelen

  • In het geval van activafinanciering behouden de bedrijven zelfs de belangrijke activa die nodig zijn om het bedrijf te runnen voor het aangaan van de lening, waardoor ze het risico lopen dat ze belangrijke activa kunnen verliezen die ze nodig hebben voor het runnen van hun bedrijf
  • De waarde van activa waartegen de lening is gedekt, kan variëren in geval van activafinanciering. Het is mogelijk dat het actief dat wordt bewaard als het effect, wordt gewaardeerd tegen het lagere bedrag.
  • Aangezien de activa worden aangehouden als zekerheid in de activafinanciering, is deze methode niet zo effectief om de langetermijnfinanciering door welk bedrijf dan ook veilig te stellen.

Belangrijke punten

  • Dit type financiering helpt het bedrijf bij het verkrijgen van de lening door zijn balansactiva in pand te geven.
  • Sommige bedrijven geven er de voorkeur aan om de activa te financieren met behulp van de activafinancieringsoptie in plaats van de traditionele financiering, omdat de financiering in het geval van activafinancieringsoptie is gebaseerd op activa zelf en niet op de perceptie van de banken en andere financiële instellingen over de kredietwaardigheid en de toekomstige zakelijke vooruitzichten van het bedrijf.

Gevolgtrekking

Vaak wordt het door veel bedrijven gebruikt als de oplossing voor financiering op korte termijn, zoals de betaling aan de werknemers, leveranciers, of om de groei ervan te financieren. De lening met activafinanciering is gemakkelijk te verkrijgen en op een meer flexibele manier in vergelijking met traditionele bankleningen. Voor de startups en het andere groeiende bedrijf is het van bijzonder belang, omdat het hen een gemakkelijke manier biedt om hun werkkapitaal te vergroten. Activafinanciering is in veel opzichten nuttig voor veel bedrijven, maar voordat het wordt gebruikt, moet het bedrijf ervoor zorgen dat deze financieringsoptie de juiste is en het beste past bij zijn bedrijfsmodel.