Debetsaldo

Wat is een debetsaldo?

Debetsaldo is een bedrag dat aangeeft dat het totale bedrag aan debetboekingen in een grootboek meer is dan het totale bedrag aan creditboekingen.

Het verschilt van debetboeking. Er wordt een debetboeking gemaakt om een ​​transactie in het grootboek te registreren. Wanneer we bijvoorbeeld een activum kopen, debiteren we de activarekening die de aankoop registreert en crediteren we de bankrekening met een uitstroom van geld. Terwijl een debetsaldo een nettobedrag is (Debet minus Credit) in een grootboek na het registreren van alle transacties.

Voorbeelden

Het is over het algemeen te vinden in de activa- en uitgavenboekhouding, hieronder worden een paar voorbeelden genoemd,

  1. Airco's voor vaste activa - Wanneer een vast activum wordt gekocht, wordt dit geregistreerd als een debet-transactie en worden later creditboekingen gemaakt om de afschrijving van het activum in rekening te brengen. Het laat een netto debetsaldo achter op de rekening voor vaste activa.
  2. Airco's voor onkosten - De uitgaven- en verliesrekeningen zoals huur, salaris, reparatie en onderhoud, rentelasten, elektriciteit, enz. Zullen altijd een debetsaldo bevatten.
  3. Investeringen - Net als bij vaste activa, hebben gekochte investeringen een debetboeking en later wordt het debetsaldo weergegeven in de investeringsrekening.

Debet versus creditsaldo

In het grootboek van de boekhouding kunnen we twee soorten saldi vinden. Om erachter te komen welk saldo een grootboek weergeeft, moeten we berekenen welke kant van het grootboek een hoger saldo heeft, dwz als het debetbedrag groter is dan het krediet, heeft het grootboek een debetsaldo. Evenzo, als het creditsaldo hoger is dan het debet-totaal, heeft het een creditsaldo.

Om het beter te begrijpen, kunnen we de volgende illustratie beschouwen:

Contante A / c

Zoals we hier kunnen zien, is het debet-totaal meer dan het credit-totaal, dwz de instroom van contanten is meer dan de uitstroom; daarom geeft de geldrekening een debetsaldo van 3.000.

Lening A / C

Gevolgtrekking

Hierin kunnen we begrijpen dat na aflossing van de afbetaling van de lening het creditbedrag hoger is dan het debetbedrag; daarom geeft de lening a / c krediet van Rs. 360.000.

Uit de bovenstaande uitleg kunnen we opmaken dat deze saldi veelgebruikte termen zijn in de boekhouding, en bij het lezen en begrijpen van financiële overzichten is het daarom belangrijk om de betekenis van de term te begrijpen die eenvoudig kan worden geconcludeerd, dat wil zeggen:

als Debet totaal> Credit totaal = Debetsaldo en

als Credit totaal> Debet totaal = creditsaldo.