Voorbeelden van invoer aanpassen

Voorbeelden van invoer aanpassen

De volgende voorbeelden van aanpassingsinvoeren geven een overzicht van de meest voorkomende aanpassingsitems. Het is onmogelijk om een ​​complete set voorbeelden te geven die elke variatie in elke situatie aanpakken, aangezien er honderden van dergelijke aanpassingsinvoeren zijn. Aanpassingsboekingen, ook wel aanpassingsjournaalboekingen (AJE) genoemd, zijn de boekingen in de boekhoudkundige dagboeken van een bedrijf om de inkomsten- en uitgavenrekeningen aan te passen of bij te werken volgens het transactiebeginsel en het matchingconcept van boekhouding. Om de noodzaak van het aanpassen van vermeldingen beter te begrijpen, zal het artikel een reeks voorbeelden bespreken.

  • Deze boekhoudkundige posten worden aan het einde van de boekhoudperiode geregistreerd na het opstellen van de proefbalans maar vóór het opstellen van de financiële overzichten.
  • Aan het einde van een boekhoudkundige periode zijn sommige uitgaven en opbrengsten mogelijk niet geregistreerd of bijgewerkt volgens het principe van accrual and matching. Als de nodige aanpassingen niet worden aangebracht, zullen verschillende rekeningen, waaronder sommige inkomsten-, uitgaven-, activa- en passiva-rekeningen, niet de juiste en reële waarden weergeven.
Opmerking: niet alle boekingen aan het einde van de boekhoudperiode zijn aanpassingsboekingen. De boeking voor sommige aan- of verkopen op de laatste dag van de boekhoudperiode is bijvoorbeeld een primair inkoop-verkoopdagboek en geen correctieboeking.

Top 3 voorbeelden van het aanpassen van gegevens

Hieronder staan ​​de voorbeelden van Journaalboekingen aanpassen.

Boekingen aanpassen Voorbeeld # 1 - Opgebouwde maar onbetaalde uitgaven

De heer Jeff, een eigenaar van een klein meubelproductiebedrijf genaamd Azon, biedt AZ-meubelvarianten aan. Azon eindigt zijn boekjaar op 30 juni. Het bedrijf heeft op 1 mei 2018 een lening van $ 100.000 voor één jaar van zijn bank afgesloten, @ 10% PA, waarvoor aan het einde van elk kwartaal rentebetalingen moeten worden gedaan.

De boekhouder van het bedrijf dient deze aanpassingstransactie te verzorgen alvorens de boekhouding van 2018 te sluiten.

Gegeven:

Per transactie moet het hoofdbedrijf alle gemaakte kosten registreren, al dan niet betaald. Het bedrijf heeft rentelasten gemaakt van 1/5/2018 tot 30/6/2018, dwz gedurende twee maanden, en de resterende niet-gemaakte en onbetaalde rentelasten zullen in de volgende boekhoudperiode worden aangepast. De gemaakte kosten zullen de resultatenrekening en de balans als volgt aanpassen.

De rekening voor te betalen opgebouwde rente zal de aansprakelijkheid van het bedrijf verhogen omdat rentelasten zijn gemaakt maar onbetaald blijven, en een gelijk bedrag zal de kosten van de resultatenrekening verhogen.

Opmerking: na de betaling op 31/7/2018, dat wil zeggen op de vervaldatum, werd een tegenboeking doorgegeven om de passiefrekening als volgt af te schrijven: -

Invoeringen aanpassen Voorbeeld 2 - Vooruitbetaalde kosten

De heer Jeff, eigenaar van Azon, wil de inventaris (of voorraad) van het bedrijf verzekeren. Hij heeft op 1 juni 2018 een verzekeringspolis gekocht voor een premie van $ 3000 voor zes maanden.

De accountant registreert de transactie van $ 3000 op 6-1-2018. De rekeningen moeten worden afgesloten op 30/6/2018.

Nu geeft de post voor verzekering de kosten van zes maanden weer, die zijn betaald, maar tegen eind juni had de dekking van slechts één maand kunnen worden gebruikt.

Volgens het opbouwprincipe kunnen alleen de kosten van 1 maand worden gecorrigeerd met de winst-en-verliesrekening en het resterende betaalde saldo zal de activa van de balans verhogen als vooruitbetaalde verzekering. De journaalboeking is: -

Invoer aanpassen Voorbeeld # 3

Jack is eigenaar van een snelgroeiende winkelketen in China genaamd Baba met het hoofdkantoor in Hong Kong. Het is al meer dan twee decennia actief in de branche, is begonnen met zijn landelijke aanwezigheid en heeft een goede reputatie opgebouwd bij zijn belangrijkste klantenbestand.

Baba volgt hetzelfde patroon als veel landen van het Gemenebest en sluit het boekjaar af op 31 maart.

De accountant van Baba registreert dagelijks de journaalboekingen en boekt deze periodiek op grootboekrekeningen. Hij bereidt de niet-gecorrigeerde proefbalans voor het jaar eindigend op 31/3/20 ** als volgt voor:

De accountant van het bedrijf moet de volgende aanpassingsboekingen uitvoeren voordat hij zijn boekhouding afsluit: -

Invoer aanpassen zijn: -

De gecorrigeerde proefbalans voor het jaar eindigend op 31/3/20 ** is als volgt: -

Gevolgtrekking

Een bedrijf moet de ware en reële waarden van zijn uitgaven, inkomsten, activa en verplichtingen vastleggen. Het corrigeren van boekingen volgt het boekhoudprincipe en brengt de nodige aanpassingen door die niet tijdens het vorige boekjaar zijn geboekt. De aanpassing van de journaalboeking vindt over het algemeen plaats op de laatste dag van het boekjaar en corrigeert voornamelijk inkomsten en uitgaven.

Correctieboekingen worden gemaakt na proefbalansen, maar vóór het opstellen van de jaarrekening. Deze vermeldingen zijn dus erg belangrijk voor de weergave van een nauwkeurige financiële gezondheid van het bedrijf.