Syndicatie van leningen

Syndicatie van de betekenis van een lening

Wanneer een groep kredietverstrekkers gewoonlijk samenwerkt via een tussenpersoon die een leidende financiële instelling of syndicaatsagent is, die de transactie organiseert en beheert, inclusief terugbetalingen, vergoedingen, enz. Om financiële vereisten te voldoen aan één grotere kredietnemer (gewoonlijk single lender) waarbij de verdeling van risico en rendement tussen elkaar plaatsvindt, staat bekend als leningsyndicatie.

Bij Loan Syndication verstrekt een groep banken gezamenlijk leningen aan één enkele lener omdat één enkele bank niet kan voldoen aan de enorme eisen van de lener, aangezien deze mogelijk buiten zijn risicoblootstelling valt. Dit type leningssyndicatieproces is vereist door grote bedrijven die aan een groot project werken en dat project vereist een enorme hoeveelheid kapitaal voor hun bedrijf.

Kenmerken van kredietsyndicatie

 • Groot bedrag.
 • Geen aparte overeenkomst tussen een individuele bank en de lener.
 • Er is geen dubbelzinnigheid gewend.
 • De duur van de overeenkomst bedraagt ​​doorgaans tussen de 3 en 15 jaar.
 • Een laag risico is te vinden in leningsyndicatie.
 • Elke bank hoeft niet noodzakelijk een gelijk bedrag bij te dragen.

Voorbeeld van hoe leningsyndicatie werkt

Stel dat EFG Ltd een enkele nationale organisatie is en nu een multinationale organisatie wil zijn om het bedrijf te runnen, vereist een grote hoeveelheid kapitaal en het bedrijf heeft een goede relatie met één bank. Deze grote hoeveelheid kapitaal is zo hoog dat één bank dat hoge risico niet alleen kan financieren en niet kan nemen.

EFG ltd benadert zijn favoriete bank (leidende bank) waarmee het bedrijf een goede relatie heeft en zegt dat ons bedrijf $ 2 miljard nodig heeft. Bank geeft het bedrijf een optie voor syndicatie van leningen omdat het niet haalbaar is om zo'n groot bedrag individueel te financieren. De preferente bank introduceert nu andere banken met Cliënt (bedrijf) en allen zullen samen beslissen hoe het bedrag tussen hen te scheiden (het kan al dan niet gelijk zijn) en een van de banken zal worden aangewezen als agentbank en alle andere banken zullen bekend zijn als deelnemende banken

Deelnemers aan kredietsyndicatie

Hieronder staan ​​de deelnemers aan leningssyndicatie.

# 1 - Lead Bank kan ook worden genoemd als Arrange Bank

 • De leidende bank treedt op als manager en is door een lener verantwoordelijk voor het organiseren van financiering op basis van een specifieke termijn die wordt bepaald door de partijen van de lening.
 • De leidende bank moet andere banken vinden als uitlenende partijen die bereidwillig aan deze syndicatie kunnen deelnemen en bereid zijn samen risico's te dragen.
 • De leidende bank moet de details van de overeenkomst bespreken en is verantwoordelijk voor het opstellen van leningsdocumentatie met deelnemende banken.

# 2 - Underwriting Bank

 • De leidende bank kan de niet-onderschreven delen van de vereiste lening onderschrijven of een andere bank kan de lening ook onderschrijven.
 • Overnemende banken nemen het risico dat zich waarschijnlijk zal voordoen.

# 3 - Deelnemende bank

 • Alle banken die deelnemen aan leningssyndicatie staan ​​bekend als een deelnemende bank.
 • Deelnemende banken brengen kosten in rekening voor hun deelname.

# 4 - Agentbank

 • Het werk van de agentbank is ervoor te zorgen dat de syndicatie van leningen effectief functioneert.
 • De agentbank treedt op als bemiddelaar tussen de lener en de uitlener en had ook een contractuele verplichting voor beide partijen (lener en uitlener).
 • In sommige gevallen heeft de agentbank enkele aanvullende taken die in de agentuurovereenkomst worden vermeld.
 • Het basiswerk van agentbanken om de gelden van alle deelnemende banken naar de lener te kanaliseren en de rente en hoofdsom van de lener naar de deelnemende banken terug te leiden.

Soorten kredietsyndicatie

Hieronder volgen de soorten kredietsyndicatie.

Type # 1 - Ondergeschreven deal

Volgens deze regeling garandeert de hoofdagent de volledige lening. Als de lening niet volledig vereist is, heeft de hoofdagent een optie om het niet-ingeschreven deel op te nemen. Deze leningsyndicatie trekt de hogere servicekosten aan en dit soort leningen hebben een hoog risico en levert een enorme winst op voor de bank.

Type # 2 - Beste deal

Volgens deze regeling is de leidende bank niet gebonden aan of garandeert hij niet het volledige bedrag van de lening dat de lener nodig heeft, en verbindt hij zich ertoe om naar beste vermogen andere kredietverstrekkers te vinden om toezeggingen te doen voor de rest. Elk niet-onderschreven deel van de lening zal worden opgevuld door te profiteren van de veranderingen in de marktomstandigheden. Als de lening continu wordt onderschreven, kan de lener worden gedwongen om een ​​lager bedrag aan lening te accepteren of kan de lening worden opgezegd.

Type # 3 - Clubdeal

Bij dit type syndicatie gaat het om een ​​kleiner bedrag tot $ 150 miljoen. Hierin hebben alle leden van de club een gelijk aandeel. Bij deze lener mag de club zelf regelen of kan de arrangeur worden betrokken.

Proces van kredietsyndicatie

Hier is het proces van leningssyndicatie.

 • Stap 1: Er zou een eerste gesprek met promotors moeten zijn.
 • Stap 2: Vervolgens moet de projectbeoordeling worden uitgevoerd.
 • Stap 3: Er moet worden gezorgd voor alternatieven voor financieringsbronnen.
 • Stap 4: Vervolgens moet een voorgesprek met kredietverstrekkers worden gedaan.
 • Stap 5: Dan is er een vereiste om de kredietaanvraag op te stellen en deze op te volgen.
 • Stap 6: Hulp bieden bij projectbeoordeling door financiële analyse uit te voeren.
 • Stap 7: Ten slotte moet de kredietbrief worden verkregen bij een kredietverlenende instelling.

Voordelen

 • Financiering kost minder tijd en moeite.
 • De administratie van de lening is uiterst efficiënt.
 • Het is gunstig voor leners om een ​​goed marktimago op te bouwen.
 • Leners hebben flexibiliteit in structuur en prijsstelling.
 • De lener hoeft niet bij elke bank binnen te gaan en hoeft ook niet voor alle banken een aparte aanvraag in te dienen.
 • Het doel en de duur van de lening staan ​​vast.
 • Het systeem is simpel.

Nadelen

 • Tijdrovend proces, aangezien het onderhandelen met de bank verschillende dagen kan duren, dus leningssyndicatie is een tijdrovend proces.
 • Leners kunnen ook nadelig worden beïnvloed door syndicaatsleningovereenkomsten.
 • Als het probleem zich voordoet, kan het voor kredietnemers moeilijk zijn om alle banken tegelijkertijd tevreden te stellen.
 • Het managen van de relatie tussen meerdere partijen is een moeilijke taak.
 • Als de winstgevendheid niet lukt, wil de kleinste bank haar kapitaal opnemen.

Gevolgtrekking

Bij Loan Syndication verstrekken verschillende geldschieters verschillende delen van een lening. Elke kredietverstrekker heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn aandeel in de lening. Elke geldverstrekker loopt minder risico door het delen van een lening (groot bedrag) tussen meer dan één geldverstrekker. Banken of financiële instellingen profiteren van de syndicatie van leningen.