Bruto salaris versus netto salaris

Verschil tussen bruto salaris en netto salaris

Brutosalaris is het salaris vóór aftrek van inkomstenbelasting (Fed en staatsbelastingen), sociale zekerheid (VAIS-belasting - loonbelasting), ziektekostenverzekering, terwijl het nettoloon een nettoloon is dat wordt bijgeschreven op de bankrekening van de werknemer.

Brutosalaris is het bedrag dat wordt betaald vóór aftrek van eventuele belastingen of andere inhoudingen en is ook inclusief alle bonussen, ploegentoeslag, vakantiegeld, overwerkvergoeding en andere verschillen. Het omvat ook geen pensioenuitkeringen (bijv. 401 (k) -rekeningen) samen met belastingen die aan de bron worden ingehouden. Uitkeringen (zoals collectieve ziektekostenverzekering en andere niet-geldelijke componenten die tot het salaris behoren, tellen niet mee als brutosalaris);

Nettosalaris, algemeen bekend als Take-Home Salary en is het inkomen dat de werknemer na belasting mee naar huis zal nemen, dat bij de bron wordt afgetrokken en andere dergelijke inhoudingen zoals pensioenuitkeringen, zoals eerder vermeld. Nettosalaris is brutosalaris min aftrek van inkomstenbelasting, wat betekent: formule nettosalarisinkomsten = brutosalaris - inkomstenbelasting afgetrokken bij de bron - pensioenuitkeringen.

Onderstaande salarisstrook helpt ons het fundamentele verschil tussen bruto versus netto salaris te identificeren.

Bruto salaris versus netto salaris Infographics

Laten we eens kijken naar de belangrijkste verschillen tussen bruto versus nettoloon, samen met infographics.

Belangrijkste verschillen

  • Telkens wanneer een werknemer een lening aanvraagt ​​of om te controleren of hij in aanmerking komt voor krediet, wordt er rekening gehouden met het nettosalaris. In bepaalde omstandigheden wordt echter rekening gehouden met het brutosalaris, bijvoorbeeld voor de berekening van de bonus van werknemer of verzekeringseis.
  • Ook kan men zijn nettoloon of nettoloon wijzigen, en dat kan zelfs maandelijks variëren. De werknemer heeft de mogelijkheid om het bedrag aan inkomstenbelasting te verlagen door de regels te volgen. Als iemand bijvoorbeeld in verzekeringen belegt, komt hij of zij in aanmerking voor aftrek op grond van de wet op de inkomstenbelasting en kan hij het beschikbare nettoloon verhogen. Verder verandert het brutosalaris niet, want dat wordt vastgesteld en bepaald door het bedrijf en wordt vermeld in de aanbiedingsbrief van de werknemer, maar ja, dat verandert pas na ontvangst van jaarlijkse verhogingen.
  •  Ook voor het aanvragen van creditcards wordt rekening gehouden met het nettolooncijfer en op basis van dat bedrijf wordt de creditcardlimiet bepaald. Het brutosalaris is het salaris dat men niet op zijn bankrekening kan verwachten, aangezien belastingen of pensioenuitkeringen daar ongetwijfeld zullen zijn.

Vergelijkende tabel bruto versus netto salaris

BasisBrutosalarisNetto salaris
DefinitieBrutosalaris is het inkomen dat een werknemer krijgt in de vorm van CTC voordat hij pensioenuitkeringen overweegt (bijv. 401 (k) -uitkeringen), aftrek van inkomstenbelasting.Het nettosalaris is het feitelijke salaris dat een werknemer op zijn bankrekening krijgt.
UitsluitingenPensioenuitkeringen (bijv. 401 (k) -uitkeringen), inkomstenbelasting, die bij de bron wordt ingehouden, ploegentoeslag, eventuele gratis maaltijden.Dit omvat alles en trekt alle belastingen en andere pensioenuitkeringen af.
VoorbeeldenDit zal vooral de directe voordelen en andere indirecte voordelen in gevaar brengen:

• DIRECT

1) Basissalaris

2) Dearness Allowance (DA)

3) Medische hulp

4) Voertuigvergoeding

5) Mobiele vergoeding

6) Internetvergoeding

• INDIRECT

1) Renteloze leningen

2) Gesubsidieerde maaltijden

3) Huur kantoorruimte

Het nettosalaris omvat alles, maar alleen na de volgende inhoudingen, namelijk belastingen en pensioenuitkeringen.

1) 401 (k) pensioenuitkeringen

2) 403 (b) uitkeringen

3) Inkomstenbelasting ingehouden aan de bron (federale belastingen)

4) Staatsbelastingen

5) Sociale zekerheid

6) Eventuele premie voor de ziektekostenverzekering

Gevolgtrekking

Dus telkens wanneer een werknemer een aanbiedingsbrief van het bedrijf krijgt, moet men rekening houden met alle bovengenoemde factoren alsof ze die cijfers van pensioenuitkeringen negeren en als die een groot deel van hun CTC uitmaken, dan zal hun nettoloon of nettoloon komen minder aan wat ze zouden verwachten.

Bijvoorbeeld, de heer X kreeg een aanbod van het bedrijf ABC waarin in de aanbiedingsbrief stond dat ze 9,00.000 / - als CTC zouden betalen, inclusief 90.000 als Medicare en 90.000 als 401 (k) -bijdragen, dan moet de werknemer overwegen dat hij zou in-hand salaris ontvangen door te delen (9,00.000 min Medicare min 90.000 voor 401 (k) bijdragen) / 12 en niet 9,00.000 / 12 uitgaande van geen federale belastingen.