Beste boeken over risicobeheer

Lijst met de 7 beste boeken over risicobeheer

Risicobeheer is altijd een kritiek gebied geweest voor de financiële sector, maar het heeft een nieuwe betekenis gekregen in het tijdperk van de kredietcrisis na 2008, aangezien een toenemend aantal financiële instellingen bereid is net dat stapje verder te gaan om ervoor te zorgen dat ze het element risico goed begrijpen. genoeg. Hieronder vindt u de lijst met boeken over risicobeheer -

  1. The Essentials of Risk Management   (Download dit boek)
  2. Een praktische gids voor risicobeheer  (download dit boek)
  3. Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Manage Market and Credit Risk  (Download dit boek)
  4. Financieel risicobeheer voor dummies  (download dit boek)
  5. Risk Management and Financial Institutions (Wiley Finance)  (Download dit boek)
  6. Praktische methoden van financiële engineering en risicobeheer: hulpmiddelen voor moderne financiële professionals  (download dit boek)
  7. Financieel risicobeheer: toepassingen in markt-, krediet-, activa- en aansprakelijkheidsbeheer en bedrijfsbrede risico's (Wiley Finance)  (Download dit boek)

Laten we elk van de Risk Management-boeken in detail bespreken, samen met de belangrijkste punten en recensies.

# 1 - De essentie van risicobeheer

door Michel Crouhy (auteur), Dan Galai (auteur), Robert Mark (auteur)

Boek recensie

Dit is een uitstekende verhandeling over risicobeheer waarin de aard van de financiële risico's waarmee bedrijven worden geconfronteerd en de manieren waarop deze effectief kunnen worden aangepakt, wordt toegelicht. In dit boek over risicobeheer put de auteur uit lessen die zijn getrokken uit de financiële crisis van 2008 en legt hij uit hoe tekortkomingen van traditioneel risicobeheer aan het licht kwamen tijdens de financiële crisis die leidde tot een reeks financiële hervormingen in de nasleep. Lezers maken kennis met het huidige regelgevingskader en de nieuwste methodologieën voor kredietrisicobeoordeling en -beheer, samen met de implementatie van Enterprise Risk Management (ERM) voor het beheren van organisatiebrede risico's. Enkele van de belangrijke onderwerpen die in dit werk aan bod komen, zijn onder meer het regelgevingskader na de crisis, corporate governance en risicobeheer, het meten van marktrisico, activa- / passivabeheer,commercieel kredietanalyserisico, kwantitatieve benaderingen van krediet, kredietoverdrachtmarkten, tegenpartijkredietrisico, operationeel risico, modelrisico, en onder andere stresstests en scenario-analyse. Een complete gids over efficiënte managementtechnieken in het postcrisistijdperk voor zowel risicoprofessionals als amateurs.

Beste afhaalmaaltijd uit dit risicobeheerboek

Dit topboek over risicobeheer is een gedetailleerde gids over hoe het idee van financieel risicobeheer een grote verandering onderging in de nasleep van de financiële crisis van 2008 en de evolutie van complexe risicobeheerstrategieën en regelgevingskader in het postcrisis-tijdperk. De auteurs behandelen een breed scala aan onderwerpen, waaronder effectieve methoden voor het meten, beheren en overdragen van kredietrisico's, verschillende vormen van risico's waarmee bedrijven worden geconfronteerd en het stroomlijnen van het organiseren van organisatorisch risicobeheer. Een beknopte maar uitstekende gids over kredietrisico's, samen met andere financiële risico's waarmee bedrijven in het post-crisistijdperk worden geconfronteerd, en methodologieën die zijn ontwikkeld om ze efficiënt te beoordelen en te beheren.

<>

# 2 - Een praktische gids voor risicobeheer

door Thomas S. Coleman (Auteur)  

Risicomanagement boekbespreking

Dit werk staat uitvoerig stil bij het idee van risico en hoe het kan worden gemeten, samen met hoe het meten en beheren van risico's twee totaal verschillende activiteiten zijn die zorgvuldig moeten worden gecoördineerd door organisaties. De auteur helpt bij het creëren van een beter begrip van risicometing en kwantitatieve instrumenten voor risicobeheer voor financiële organisaties, wat van grote hulp kan zijn voor zowel financiële professionals als bedrijfsmanagers. Enkele van de belangrijkste onderwerpen die door de auteur worden behandeld, zijn onder meer risicobeheer en risicometing, hoe de ideeën van willekeur en geluk onzekerheid creëren, terwijl waarschijnlijkheid en statistieken helpen een rationeel perspectief te bieden op het beheren van zowel verwachte als onverwachte risico's. Andere besproken concepten zijn financiële risicogebeurtenissen, systemisch versus idiosyncratisch risico, kwantitatieve risicometing,methoden voor het schatten van de volatiliteit en VaR, het analyseren van risico, risicorapportage, kredietrisico en beperkingen van risicometing. Risicoprofessionals, maar ook mensen uit andere lagen van de bevolking die geïnteresseerd zijn in het idee van financiële risico's en de methoden om deze te meten, zouden veel baat hebben bij dit erudiete werk.

Beste afhaalmaaltijd uit dit boek

Dit boek over risicomanagement is een uitstekend werk over risicomanagement als een effectief instrument voor het managen van een financiële organisatie, dat verschillende concepten introduceert die verband houden met risicometing en die tools en technieken bespreekt die voor dat doel worden gebruikt. De auteur wil een meer fundamenteel begrip creëren van risicometing en technieken voor het meten van risico's en schetst hun potentieel en beperkingen als instrumenten voor effectief organisatorisch beheer. Een complete gids over organisatiemanagement vanuit een uniek risicomanagementperspectief.

<>

# 3 - Financieel risicobeheer

Een praktijkgids voor het beheren van markt- en kredietrisico's

door Steve L. Allen (auteur)  

Boek recensie

Dit boek over risicobeheer is een definitieve gids over financieel risicobeheer, opgesteld door een vooraanstaande expert op het gebied van risicobeheer, waarin elk aspect van het isoleren, kwantificeren en beheren van risico's op een effectieve manier wordt beschreven. De auteur gaat dieper in op de aard van markt- en kredietrisico en illustreert met voorbeelden hoe methodologieën en strategieën geïmplementeerd kunnen worden voor het meten en beheren van risico's. Om praktische meerwaarde aan het werk te geven, zijn verschillende real-world problemen aangepakt, waaronder waardering tegen marktwaarde van handelsposities, structurerende limieten voor het nemen van gecontroleerde risico's en herziening van wiskundige modellen als effectieve instrumenten voor het beheren van verschillende vormen van risico. Naast meer conventionele methoden en benaderingen, worden ook verschillende afgeleide instrumenten besproken in termen van hun bruikbaarheid voor het afdekken van risico's.De huidige tweede editie van dit risicomanagementboek wordt geleverd met een bijbehorende website met veel aanvullende informatie over risicomanagement en bijgewerkte voorbeelden om de verschillende aspecten van risicomanagement te helpen begrijpen. Een aanbevolen werk op het gebied van risicobeheer voor zowel financiële professionals als voor nieuwkomers.

Beste afhaalmaaltijd uit dit Top Risk Management Book

Dit is een van de beste boeken over risicobeheer en beschikt over een complete bron over markt- en kredietrisicometing en -beheer door een risico-expert, bedoeld om een ​​gedetailleerd begrip te ontwikkelen van strategieën en principes voor het meten en beheren van deze risico's. Dit werk behandelt enkele van de meest elementaire vragen met betrekking tot risicometing en leidt de lezer methodisch door enkele van de meest complexe methoden, waaronder het gebruik van afgeleide instrumenten voor het afdekken van risico's en het gebruik van wiskundige modellen voor effectieve risicobeheersing. Een sterk aanbevolen boek voor iedereen die geïnteresseerd is in praktisch risicobeheer.

<>

# 4 - Financieel risicobeheer voor dummies

door Aaron Brown (auteur)  

Boek recensie

Dit is een vrij beknopt werk over risicobeheer, maar een werk dat systematisch elk aspect van het begrijpen van risico's, het evalueren van verschillende vormen van risico en het ontwikkelen van geschikte strategieën voor risicobeheer voor elke omvang en schaal van organisatie omvat. Dit werk, uitgereikt door de winnaar van de GARP Award voor 'Risicomanager van het jaar', splitst een alomvattende benadering van risicobeheer op in stappen die klein en eenvoudig genoeg zijn om te worden begrepen en duidelijk te worden gevolgd door iedereen met kennis van fundamentele concepten met betrekking tot risico beheer. Deze uitzonderlijke duidelijkheid van concepten met betrekking tot het effectief beheren, meten en communiceren van risico's in een financiële organisatie onderscheidt dit werk van de meeste beschikbare boeken over risicobeheer.De auteur beschrijft de verantwoordelijkheden van een financieel risicomanager en helpt de lezer bij het ontwikkelen van een gepersonaliseerde strategie om er een succes van te zijn. Werk af op het gebied van risicobeheer voor aspirant-of zelfs ervaren risicomanagers, waardoor ze op weg kunnen naar carrièresucces en een reis naar het ontdekken van weinig bekende financiële waarheden over de branche.

Beste afhaalmaaltijd uit dit Top Risk Management Book

Dit is een inleidende maar gedetailleerde gids over risicobeheer, geschreven door een bekroonde auteur, en is voornamelijk bedoeld voor financiële risicomanagers. Dit boek bevat stapsgewijze instructies voor het beheren, meten en communiceren van risico's binnen een organisatie om het element risico efficiënt te kunnen beheersen. Een must-read voor risicomanagers van alle ervaringsniveaus of iedereen die geïnteresseerd is in het begrijpen van het belang van risicomanagement voor elke organisatie.

<>

# 5 - Risicobeheer en financiële instellingen (Wiley Finance)

door John C. Hull (Auteur)  

Boek recensie

Dit uitgebreide werk hanteert een meerlaagse benadering van het gebied van risicobeheer in een poging om het begrip van de risico's waarmee financiële instellingen van verschillende soorten worden geconfronteerd, en de problemen die daarmee verband houden, te verbeteren. Vergis u niet, dit is geen werk voor degenen met een toevallige interesse in risicobeheer, maar voor degenen die ernaar streven beter te begrijpen hoe verschillende instellingen op verschillende manieren worden beïnvloed door risico's en hoe het moet worden gemeten en aangepakt. De auteur laat geen middel onbeproefd om te onthullen hoe complexe variaties in de regelgevingsstructuur van financiële instellingen de risicobeheerpraktijken op verschillende manieren vormgeven en hoe verschillende soorten risico's zich manifesteren in verschillende soorten financiële instellingen. In de uiteindelijke analyse,de auteur gaat verder met het blootleggen van de gevaren die inherent zijn aan het financiële systeem en hoe risicobeheer kan helpen om financiële instellingen en de financiële sector in het algemeen beter te beveiligen indien correct toegepast. Een sterk aanbevolen werk voor risicomanagers en financiële professionals om de complexe aard van relaties in de financiële sector en hun relatie met risicomanagementpraktijken te begrijpen.

Beste afhaalmaaltijd uit dit boek over risicobeheer

Het kan worden uitgelegd als een helder werk op een complex gebied dat verband houdt met risicobeheer, dat van de relevantie ervan voor financiële instellingen in de context van regelgeving voor de financiële sector. De auteur valt op in zijn benadering van het onderwerp door methodisch laag voor laag het probleem bloot te leggen en tegelijkertijd een levensvatbare langdurige oplossing te bieden in de vorm van zorgvuldig ontworpen en geïmplementeerde risicobeheerpraktijken. Een must-read voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het verbreden van hun begrip van de regelgeving van de financiële sector vanuit het oogpunt van risicobeheer.

<>

# 6 - Praktische methoden van financiële engineering en risicobeheer

Tools voor moderne financiële professionals 

door Rupak Chatterjee (auteur) 

Boek recensie

Dit werk is niets minder dan een wake-up call voor de financiële sector, waar de auteur de conventionele concepten over blootstelling aan marktrisico's ter discussie stelt en laat zien hoe de dingen anders werken in het scenario na 2008. Hij betoogt waarom risicobeheer een geheel nieuwe, andere benadering vereist in de bestaande marktomstandigheden en laat lezers kennis maken met geavanceerde tools en technieken die veel relevanter zijn in de context van de huidige financiële realiteit. Met deze statistische tools kunnen risicoprofessionals het reële marktgedrag meten, anticiperen op grote marktschommelingen en zich voorbereiden om er het beste van te maken. De auteur biedt voldoende materiaal om kansverdelingen uit te werken voor een nauwkeurige waardering van financiële instrumenten en risicomodellering naast andere toepassingen die in dit werk worden beschreven. In het geheel,een uitstekende gids voor degenen die niet bang zijn om conventionele begrippen uit te dagen en hun wiskundige vaardigheden op een geheel nieuwe manier willen definiëren en aanpakken.

Beste afhaalmaaltijd uit dit boek

Een uitzonderlijke gids voor nauwkeurige financiële risico-evaluatie en inzicht in marktgedrag met behulp van een reeks geavanceerde statistische tools die ter beschikking worden gesteld van de moderne handelaar. Dit werk behandelt hoe het risicobeheer is veranderd in de nasleep van de kredietcrisis van 2008 en hoe men moet omgaan met het evalueren en beheren van risico's in verschillende vormen. Een sterk aanbevolen boek voor wiskundig geletterde handelaren en risicoprofessionals om hun arsenaal aan risicobeoordeling en managementtools en -technieken te verrijken.

<>

# 7 - Financieel risicobeheer

Toepassingen in markt-, krediet-, activa- en aansprakelijkheidsbeheer en bedrijfsbrede risico's (Wiley Finance) 

door Jimmy Skoglund (auteur), Wei Chen (auteur)  

Boek recensie

Dit is een meesterlijk werk over risicobeheerpraktijken in de context van de banksector, waarbij enkele van de meest complexe tools en technieken ter beschikking worden gesteld van risicoprofessionals. De auteurs hebben uitvoerig ingegaan op het toenemende belang van het ontwikkelen en implementeren van geavanceerde risicoanalyses in de moderne banksector en hoe de verandering in marktgedrag en bepaalde fundamentele veranderingen in risicozoekend gedrag alles heeft veranderd met betrekking tot bankieren in de conventionele zin. Er is een volledige aanpak geschetst voor risicobeheer, met name voor zover van toepassing op bankactiviteiten, vanuit een puur kwantitatief perspectief. Dit werk behandelt niet alleen de markt, activa, kredietrisico's, aansprakelijkheidsrisico's en macro-economische stresstests, maar behandelt ook de nieuwste regelgevingspraktijken en modelrisicobeheer, samen met bedrijfsbrede risico's.In zijn geheel een sterk aanbevolen werk over moderne risicobeheerpraktijken dat professionals en amateurs kan helpen een beter begrip te krijgen van hoe risico's in de banksector beter kunnen worden geëvalueerd en beheerd.

Beste afhaalmaaltijd uit dit risicobeheerboek

Een complete verhandeling over risicobeheer in moderne bankactiviteiten bedoeld voor zowel beginnende als praktiserende risicoprofessionals om hun begrip van de banksector vanuit een risicoperspectief te vergroten. De auteurs gaan uitgebreid in op hoe de nieuwste regelgevingspraktijken risicopraktijken beïnvloeden en laten lezers kennis maken met geavanceerde concepten in modelrisicobeheer. Een juweeltje van werk in termen van een kwantitatief risicoperspectief op de banksector.

<>
Openbaarmaking van Amazon Associate

WallStreetMojo is een deelnemer aan het Amazon Services LLC Associates-programma, een aangesloten advertentieprogramma dat is ontworpen om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar amazon.com