Hefboomverhoudingen

Wat zijn de hefboomratio's?

Hefboomratio's worden gebruikt om het bedrag van de schuldlening te bepalen dat het bedrijf heeft aangegaan op de activa of het eigen vermogen van het bedrijf, een hoge ratio geeft aan dat het bedrijf een grote hoeveelheid schulden heeft opgenomen dan zijn capaciteit en dat ze niet in staat zullen zijn om te voldoen de verplichtingen met de lopende kasstromen. Het omvat een analyse van schulden naar eigen vermogen, schulden naar kapitaal, schulden naar activa en schulden naar EBITDA.

In dit artikel zullen we kijken naar de belangrijkste hefboomratio's, hun interpretaties en hoe ze te berekenen.

Laten we beginnen.

# 1 - Verhouding schuldvermogen

De meest voorkomende hefboomratio is de verhouding schuld / eigen vermogen. Door deze ratio krijgen we een idee over de kapitaalstructuur van het bedrijf.

Formule voor schuldratio

De formule van deze verhouding is als volgt -

Formule schuldvermogensratio = totale schuld / totaal eigen vermogen

Schuldvermogensratio Interpretatie - 

Debt Equity-ratio helpt ons het aandeel van schulden en eigen vermogen in de kapitaalstructuur van het bedrijf te zien. Als een bedrijf bijvoorbeeld te afhankelijk is van schulden, dan is het te riskant om in te investeren. Aan de andere kant, als een bedrijf helemaal geen schulden aangaat, kan het de hefboomwerking mislopen.

Schuld Equity Ratio Praktisch voorbeeld

Bedrijf Zing heeft een totaal eigen vermogen van $ 300.000 en een totale schuld van $ 60.000. Ontdek de schuldratio van het bedrijf.

Dit is een eenvoudig voorbeeld.

 • Verhouding schuldvermogen = totale schuld / totaal eigen vermogen
 • Of: schuldratio = $ 60.000 / $ 300.000 = 1/5 = 0,2

Dat betekent dat de schuld in de kapitaalstructuur van Company Zing niet zo hoog is. Dat betekent dat het een solide instroom van contanten kan hebben. Na het bekijken van andere ratio's en de jaarrekening, kan een investeerder in dit bedrijf investeren.

PepsiCo-schuldratio

Hieronder ziet u de grafiek met de PepsiCo Leverage Ratio-berekeningen over de afgelopen 7-8 jaar.

bron: ycharts

Pepsi's financiële hefboomwerking was ongeveer 0,50x in 2009-2010, maar de verhouding tussen schuld en eigen vermogen van Pepsi is in de loop der jaren toegenomen en bedraagt ​​momenteel 3,38x.

U kunt ook dit gedetailleerde artikel over financiële hefboomwerking lezen

# 2 - Schuldkapitaalratio

Deze berekening van de leverage ratio is de uitbreiding van de vorige ratio. In plaats van een vergelijking te maken tussen schuld en eigen vermogen, zou deze ratio ons helpen de kapitaalstructuur holistisch te bekijken.

Formule schuldkapitaalratio

De formule van deze verhouding is als volgt -

Formule schuldkapitaalratio = totale schuld / (totaal eigen vermogen + totale schuld)

Interpretatie van schuldkapitaalratio 

Deze hefboomratio zal ons helpen het exacte aandeel van de schuld in de kapitaalstructuur te begrijpen. Door deze ratio zullen we te weten komen of een bedrijf een hoger risico heeft genomen om zijn kapitaal te voeden met meer leningen of niet.

Debt Capital Ratio voorbeeld

De kapitaalstructuur van Company Tree bestaat uit zowel eigen vermogen als schulden. Het eigen vermogen is $ 400.000 en de schuld is $ 100.000. Bereken de hefboomratio van het vreemd vermogen van Company Tree.

Laten we de formule gebruiken om de verhouding te achterhalen.

 • Totale schuld = $ 100.000
 • Totaal eigen vermogen = $ 400.000
 • Totaal kapitaal = ($ 100.000 + $ 400.000) = $ 500.000

Als we de waarden in de formule plaatsen, krijgen we -

 • Schuldkapitaalratio = totale schuld / (totaal eigen vermogen + totale schuld)
 • Of: schuldkapitaalratio = $ 100.000 / $ 500.000 = 0,2

Dat betekent dat de schuld slechts 20% van het totale kapitaal van Company Tree bedraagt. Uit de figuur halen we dat het een bedrijf met een hoog eigen vermogen en een bedrijf met een lage schuldenlast is.

Schuldkapitaalratio van olie- en gasbedrijven

Hieronder ziet u de kapitalisatieratio (Debt Capital Ratio) -grafiek van Exxon, Royal Dutch, BP en Chevron.

bron: ycharts

We stellen vast dat deze ratio voor de meeste olie- en gasbedrijven is gestegen. Dit is voornamelijk te wijten aan een vertraging van de grondstofprijzen (olie) en daardoor resulterend in verminderde kasstromen, waardoor hun balans onder druk komt te staan.

Voor meer informatie kunt u ook dit artikel over Kapitalisatieverhouding raadplegen

# 3 - Verhouding schuld-activa

Hoeveel schuld een bedrijf neemt om zijn activa te verkrijgen, zou bekend zijn aan de hand van de schuld-activa-ratio. Deze leverage ratio kan voor veel beleggers een eye-opener zijn.

Formule voor schuldratio

De formule van deze verhouding is als volgt -

Formule schuld-activa verhouding = totale schuld / totale activa

Schuld Asset Ratio Interpretation

Deze hefboomratio geeft aan hoeveel activa via schulden kunnen worden aangekocht. Met andere woorden, als activa meer zijn dan schulden (in de verhouding), betekent dit dat ze terecht worden gebruikt. Maar als de activa minder zijn dan schulden, dan moet het bedrijf kijken naar het gebruik van zijn kapitaal.

Voorbeeld van schuldratio

Company High heeft een balanstotaal van $ 500.000 en een totale schuld van $ 100.000. Ontdek de hefboomratio van schulden en activa.

Laten we de cijfers in de verhouding invoegen -

 • Schuld-activa ratio = totale schuld / totale activa of schuld-activa ratio = $ 100.000 / $ 500.000 = 0,2.

Dat betekent dat Company High meer activa heeft dan de leningen, wat een vrij goed signaal is.

# 4 - Schuld EBITDA Ratio

Deze leverage ratio is de ultieme ratio die erachter komt hoeveel impact schulden hebben op de winst van een bedrijf. U vraagt ​​zich misschien af ​​waarom? Omdat we het hier hebben over EBITDA, dwz winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. En aangezien een bedrijf rente (kosten van schulden) moet betalen, zal deze ratio een enorme impact hebben op de inkomsten van het bedrijf.

Schuld EBITDA-formule

De formule van deze verhouding is als volgt -

Schuld EBITDA Ratio Formule = Totale schuld / EBITDA

Schuld EBITDA Interpretatie

De reden dat deze ratio belangrijk is, is dat als we weten hoeveel schulden het bedrijf heeft, vergeleken met hoeveel het bedrijf verdient voordat het de rente uitbetaalt; we zouden weten hoe schulden de inkomsten van het bedrijf kunnen beïnvloeden. Als de schuld bijvoorbeeld meer is, zouden de rente meer zijn (mogelijk, als de kosten van de schuld hoger zijn) en als gevolg daarvan zouden de belastingen minder zijn en vice versa.

Schuld EBITDA voorbeeld

Bedrijf Y heeft een schuld van $ 300.000 en rapporteerde in hetzelfde jaar een EBITDA van $ 60.000. Ontdek de schuld-EBITDA-hefboomratio.

Laten we de figuur invoeren om de verhouding te achterhalen.

 • Schuld EBITDA Ratio = Totale schuld / EBITDA
 • Of, schuld EBITDA-ratio = $ 300.000 / $ 60.000 = 5,0

Als deze ratio hoger scoort, betekent dit dat de schuld hoger is dan de winst en als deze ratio lager scoort, is de schuld relatief lager in vergelijking met de winst (het is iets geweldigs).

Bekijk ook deze gedetailleerde discussie over schuld-EBTIDA in DSCR-ratio

Waarom moet u naar hefboomverhoudingen kijken?

Als investeerder moet je naar alles kijken. Hefboomverhoudingen helpen u bij de manier waarop een bedrijf zijn kapitaal heeft gestructureerd.

Veel bedrijven houden er niet van om leningen van buitenaf aan te gaan. Ze zijn van mening dat ze al hun uitbreidingen of nieuwe projecten met eigen vermogen moeten financieren.

Maar om te profiteren van leverage, is het belangrijk om het kapitaal te structureren met een deel van de schuld. Het helpt de kapitaalkosten te verlagen (door de kosten van eigen vermogen te verlagen, is het enorm). Bovendien helpt het ook om minder belasting te betalen, aangezien de belastingen worden berekend na het betalen van de rente (dwz de kosten van schulden).

Als investeerder moet u naar bedrijven kijken en de bovenstaande ratio's berekenen. U zou duidelijkheid krijgen over het bedrijf dat al dan niet kan profiteren van de hefboomwerking. Als het bedrijf te veel schulden heeft gemaakt, is het te riskant om in het bedrijf te investeren. Tegelijkertijd, als een bedrijf geen schulden heeft, kan het te veel aan kapitaalkosten afbetalen en op de lange termijn zelfs hun inkomsten verminderen.

Maar alleen hefboomverhoudingen helpen niet. U moet alle financiële overzichten bekijken (vooral vier - kasstroomoverzicht, winst-en-verliesrekening, balans en eigen vermogenoverzicht) en alle andere ratio's om een ​​concreet idee te krijgen van hoe het met een bedrijf gaat. Het helpt investeerders echter zeker om te beslissen of een bedrijf al dan niet profiteert van de hefboomwerking.

Voorgestelde metingen

Gids voor hefboomratio's. Hier bespreken we de formule om de hefboomratio's te berekenen, inclusief schuldvermogensratio, schuldkapitaalratio, schuldvermogensratio en schuld EBITDA-ratio. Bovendien kunt u de volgende voorgestelde metingen bekijken:

Original text


 • Bereken de winst / verlies-verhouding
 • Voorbeeld van een hefboomlease
 • Equity Ratio Voorbeeld
 • Operationele hefboomwerking versus financiële hefboomwerking
 • <