Journaalboeking voor voorwaardelijke aansprakelijkheid

Voorwaardelijke aansprakelijkheid is het potentiële verlies waarvan het optreden afhankelijk is van een ongunstige gebeurtenis en wanneer een dergelijke verplichting waarschijnlijk is en redelijkerwijs kan worden geschat, wordt deze als verlies of last in de winst-en-verliesrekening opgenomen.

Overzicht van journaalboeking voor voorwaardelijke aansprakelijkheid

De potentiële verplichtingen waarvan het optreden afhangt van de uitkomst van een onzekere toekomstige gebeurtenis, worden als voorwaardelijke verplichtingen in de jaarrekening verantwoord. dat wil zeggen, deze verplichtingen kunnen al dan niet naar de onderneming stijgen en worden daarom beschouwd als potentiële of onzekere verplichtingen. Een veelvoorkomend voorbeeld van voorwaardelijke aansprakelijkheidsjournaalboekingen zijn juridische geschillen, verzekeringsclaims, milieuverontreiniging en zelfs productgaranties resulteren in voorwaardelijke claims.

Volgens IFRS wordt voorwaardelijke verplichting gedefinieerd als:

 • Een mogelijke verplichting afhankelijk van het feit of zich een onzekere toekomstige gebeurtenis voordoet;
 • Een bestaande verplichting maar betaling is niet waarschijnlijk, of het bedrag kan niet betrouwbaar worden bepaald.

Regels om voorwaardelijke verplichtingen te registreren volgens IFRS

Om een ​​potentiële of voorwaardelijke verplichting in de jaarrekening op te nemen, moeten twee basiscriteria worden verduidelijkt op basis van de waarschijnlijkheid van optreden en de bijbehorende waarde, zoals hieronder wordt besproken:

 1. De waarschijnlijkheid van het optreden van een voorwaardelijke verplichting is hoog (dwz meer dan 50%) en
 2. Een schatting van de waarde van de voorwaardelijke verplichting is mogelijk.

Na het vereffenen van deze twee fundamentele criteria, zullen de voorwaardelijke verplichtingen worden gejournaliseerd en geregistreerd als:

 1. Een verlies of last in de winst-en-verliesrekening;
 2. Aansprakelijkheid op de balans.

Maar als de kans op het optreden van een voorwaardelijke verplichting mogelijk is maar niet snel zal optreden, is het ook niet mogelijk om de waarde ervan te schatten, dan worden dergelijke voorwaardelijke verliezen nooit in de jaarrekening opgenomen.

In de voetnoten van de financiële overzichten dient echter volledige toelichting te worden gegeven.

Hoe een journaalboeking voor voorwaardelijke aansprakelijkheid opnemen?

Laten we eens kijken naar enkele eenvoudige voorbeelden van de journaalboeking voor voorwaardelijke verplichtingen om het beter te begrijpen.

Als voorbeeld nemen we een beroemde rechtszaak tussen Apple en Samsung, waarin Apple Samsung aanklaagde wegens diefstal van technologie en schending van octrooirechten. Apple claimde $ 2,5 miljard toen de rechtszaak begon in 2011, maar won meer dan $ 500 miljoen in de definitieve uitspraak in 2018.

De rechtszaak werd beschouwd als een voorwaardelijke verplichting in de boeken van Samsung ltd met een geschatte waarde van $ 700 miljoen.

 1. Maak journaalboekingen voor het jaar dat eindigt in 2011, ervan uitgaande dat Samsung waarschijnlijk een bedrag van $ 700 miljoen zal betalen.
 2. Maak journaalboekingen voor het jaar dat eindigt in 2011, ervan uitgaande dat het niet waarschijnlijk is dat Samsung een bedrag zal betalen.
 3. Aangezien er geen andere lopende rechtszaken zijn, bereidt u dagboekaantekeningen voor voor het jaar dat eindigt in 2018, waar Samsung de rechtszaak verloor en $ 500 miljoen moet betalen.

# 1 - Het bedrag wordt geschat, en de kans op optreden is hoog

# 2 - De kans van optreden is zeer klein of nul

 • Journaalboekingen worden niet doorgegeven. Het verlies wordt niet toegerekend omdat het niet waarschijnlijk is dat er op korte termijn aansprakelijkheid zal ontstaan.
 • Volledige toelichting dient te worden gemaakt in de voetnoten van de jaarrekening, omdat aansprakelijkheid misschien niet op korte termijn ontstaat, maar de mogelijkheid bestaat dat deze in latere jaren zal ontstaan.

# 3 - Betaling van verloren rechtszaak

Het grootboek van aansprakelijkheid voor rechtszaken voor het jaar dat eindigde in 2011 en 2018