M & A-proces

Proces van M&A (fusies en overnames)

Het M & A-proces is een proces met meerdere stappen en kan kort zijn, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de betreffende transactie. Fusies en overnames zijn dat deel van de bedrijfsactiviteiten waarin twee entiteiten hun activa geheel of gedeeltelijk combineren om een ​​nieuwe entiteit te vormen of als de een of de ander te functioneren.

We hebben dit opgedeeld in 8 grote stappen:

  1. Strategie ontwikkelen
  2. Doelen identificeren en contacteren
  3. Uitwisseling van informatie
  4. Waardering en synergieën
  5. Aanbieding en onderhandeling
  6. Door ijverigheid
  7. Koopovereenkomst
  8. Sluiting en integratie van deals

8 stap in het fusies en overnames (fusies en overnames) proces

# 1 - Strategie ontwikkelen

Het M & A-proces begint met de ontwikkeling van een strategie die verschillende aspecten omvat. De koper identificeert de motivatie achter het transactieproces van fusies en overnames, het type transactie dat hij wil uitvoeren, de hoeveelheid kapitaal die hij bereid is te besteden voor deze transactie, zijn enkele van de factoren waarmee de koper rekening houdt bij het ontwikkelen van de strategie.

# 2 - Doelen identificeren en contacteren

Nadat de koper de M & A-strategie heeft ontwikkeld, begint hij met het identificeren van potentiële doelen in de markt die aan hun criteria voldoen. Er wordt een lijst gemaakt van alle potentiële doelwitten en de koper begint contact op te nemen met de doelwitten om belangstelling voor hen te tonen. Het belangrijkste doel van deze stap is om meer informatie te verkrijgen over de doelen en hun interesse in een dergelijke transactie te meten.

# 3 - Informatie-uitwisseling

Nadat het eerste gesprek goed is verlopen en beide partijen interesse hebben getoond om door te gaan met de transactie, beginnen ze met de eerste documentatie, die doorgaans omvat het indienen van een intentieverklaring om officieel interesse in de transactie te tonen en het ondertekenen van een vertrouwelijkheidsdocument om te verzekeren dat de procedure en discussies over de deal gaan niet door. Daarna wisselen de entiteiten informatie uit, zoals financiële gegevens, bedrijfsgeschiedenis, enz., Zodat beide partijen de voordelen van de deal voor hun respectieve aandeelhouders beter kunnen inschatten.

 # 4 - Waardering en synergieën

Nadat beide partijen meer informatie over de tegenpartij hebben, beginnen ze met een beoordeling van het doel en van de deal als geheel. De verkoper probeert te bepalen wat een goede prijs zou zijn die ertoe zou leiden dat de aandeelhouders profiteren van de deal. De verkoper probeert te beoordelen wat een redelijk bod voor het doelwit zou zijn. De koper probeert ook te beoordelen in hoeverre de synergieën bij fusies en overnames ze kunnen behalen uit deze transactie in de vorm van kostenreductie, grotere marktmacht, enz.

# 5 - Aanbieding en onderhandeling

Nadat de koper zijn waardering en beoordeling van de koper heeft afgerond, brengt hij een bod uit aan de aandeelhouders van het doel. Dit bod kan een bod in contanten of een aandelenbod zijn. De verkoper analyseert het bod en onderhandelt over een betere prijs als hij vindt dat het bod niet redelijk is. Het kan lang duren voordat deze stap is voltooid, omdat geen van beide partijen de overhand wil geven aan de ander door haast te tonen om de deal te sluiten. Een andere veel voorkomende belemmering bij deze stap is dat er soms meer dan één potentiële koper kan zijn als het doelwit een zeer aantrekkelijke entiteit is. Zo vaak is er concurrentie tussen de kopers om een ​​betere prijs en voorwaarden aan het doel te bieden.

# 6 - Due diligence

Nadat het doelwit het bod van de koper heeft aanvaard, begint de koper met de due diligence van de doelentiteit. Due diligence bestaat uit een grondige beoordeling van elk aspect van de doelentiteit, inclusief producten, klantenbestand, financiële boeken, personeel enz. Het doel is om ervoor te zorgen dat er geen discrepanties zijn in de informatie die eerder aan de koper werd verstrekt en gebaseerd op waarop het bod is gedaan. Als er enkele discrepanties optreden, kan dit leiden tot een herziening van het bod om de feitelijke informatie te rechtvaardigen.

# 7 - Koopovereenkomst

Ervan uitgaande dat alles goed is gegaan, inclusief de goedkeuringen van de overheid en er geen antitrustwetten van kracht worden, beginnen beide partijen met het opstellen van de definitieve overeenkomst waarin het geld / de aandelen wordt geschetst dat aan de beoogde aandeelhouders zou worden gegeven. Het omvat ook de tijd waarin een dergelijke betaling zou worden gedaan aan de beoogde aandeelhouders.

# 8 - Sluiting en integratie van deals

Nadat de koopovereenkomst is afgerond, sluiten beide partijen de deal door de documenten te ondertekenen en krijgt de koper controle over het doelwit. Na de sluiting van de deal werken de managementteams van beide entiteiten samen om ze te integreren in de gefuseerde entiteit.

Reglement van M & A-transacties

Fusies en overnames Procesreglementen zijn als volgt -

  • Antitrust - M & A-processen zijn zeer streng gereguleerd omdat ze het potentieel hebben om een ​​eerlijke en rechtvaardige markt te verstoren. M & A-transacties hebben goedkeuring van de overheid nodig om door te gaan. Als de regering van mening is dat de transactie in strijd is met het algemeen belang, zal ze antitrustregels invoeren en de transactie afkeuren.
  • Wetten - Er zijn verschillende wetten ingevoerd om het proces van fusies en overnames te controleren en ervoor te zorgen dat ze niet in strijd zijn met het algemeen belang. De Williams Act vereist bijvoorbeeld een openbare bekendmaking als een bedrijf meer dan 5% van een ander bedrijf verwerft.

Gevolgtrekking

M & A-transacties komen regelmatig voor en soms nemen ze de vorm aan van vriendschappelijke transacties en soms zijn ze vijandig. Ze helpen bedrijven om te groeien in dezelfde branche en om uit te breiden naar nieuwe branches. Het proces van fusies en overnames kan lang of kort zijn, afhankelijk van de complexiteit van de transactie en de omvang. De tijdsperiode kan ook afhangen van de wettelijke goedkeuringen die vereist zijn voor de s