Wisselkoersrisico's

Definitie van valutarisico

Wisselkoersrisico verwijst naar het risico van een ongunstige verandering in de afwikkelingswaarde van een transactie die is ingevoerd in een andere valuta dan de basisvaluta (binnenlandse valuta). Dit risico ontstaat als gevolg van bewegingen in de basisvalutakoersen of de luidende valutakoersen en wordt ook wel valutarisico of valutarisico of valutarisico genoemd.

Soorten valutarisico's

Valutarisico's kunnen worden onderverdeeld in de volgende drie soorten risico's:

# 1 - Transactierisico

Als de zakelijke transacties worden ingevoerd in een andere valuta dan de eigen valuta van de organisatie, bestaat het risico dat de valutakoersen in de tegengestelde richting veranderen vanaf de datum van het aangaan van de transactie tot de datum van afwikkeling. Dit type valutarisico wordt transactierisico genoemd. Dit risico doet zich voor bij de feitelijke en waarschijnlijke import- en exporttransacties.

# 2 - Vertaalrisico

Als een bedrijfsorganisatie een buitenlandse dochteronderneming heeft waarvan de rapportagevaluta niet de rapportagevaluta van de moedermaatschappij is, worden voor consolidatiedoeleinden de balansposten van de dochteronderneming omgerekend naar de rapportagevaluta van de moedermaatschappij op basis van de geldende boekhoudkundige normen. Het risico van beweging in de geconsolideerde financiële positie en winst als gevolg van wisselkoersen wordt translatierisico genoemd. De resultaten hebben op hun beurt invloed op de aandelenkoersen. Het wordt ook wel Accounting Exposure genoemd.

# 3 - Economisch risico

Het is het risico van verandering in de marktvoorspelling van de activiteiten van het bedrijf en toekomstige kasstromen als gevolg van een verandering in de wisselkoersen. Dit heeft op zijn beurt invloed op de marktwaarde van het bedrijf. Een monopolieproduct van het bedrijf krijgt namelijk concurrentie wanneer de lagere wisselkoers het geïmporteerde product goedkoper maakt. Dit type valutarisico wordt ook wel voorspellingsrisico genoemd.

Wisselkoers van rendement

Wanneer een bedrijf investeert in effecten in een andere valuta dan de eigen valuta, is het rendement een combinatie van het rendement in vreemde valuta en het tarief van waardevermindering of waardevermindering in de wisselkoers.

(1 + R H ) = (1 + R F ) (1 ± R ex )

Waar:

 • R H = Rendement in de eigen valuta of basisvaluta
 • R F = Rendement in gedenomineerde of vreemde valuta
 • R ex = Waarde- of waardevermindering in de wisselkoers

Voorbeeld van wisselkoersrisico's

Een in de VS gevestigde multinational wil een overschot van 1 miljoen dollar investeren. Het heeft een optie om hetzelfde te beleggen in Amerikaanse bedrijfsobligaties en een rendement van 2,5% per jaar te behalen. De penningmeester overweegt een andere optie om hetzelfde te investeren in Turkse bedrijfsobligaties en een rendement van 20% per jaar te behalen. 5 PROBEER. Na 1 jaar wordt verwacht dat de wisselkoers 1 USD = 4,3 TRY zal zijn. Adviseer welke investering beter is.

Oplossing

Hier,

 • R H = 2,5%
 • R F = 20%

R ex = (5 - 4,3) / 5 = 14% (afschrijving)

Op formule,

(1 + R H ) = (1 + R F ) (1 ± R ex )

 • = (1 + 20%) * (1 - 14%)
 • = 1,2 * 0,86
 • = 1,032

R H = 3,2%

Hier levert de Turkse investering een rendement op van 3,2%, aangezien de rest van het rendement is opgegeten door de deviezenbeweging. Daarom verdient de TRY-investering de voorkeur boven de USD-investering (3,2%> 2,5%).

Voordelen van valutarisico's

 • Wisselkoersschommelingen bieden de mogelijkheid om te profiteren van een gunstige beweging in de valuta van de open valutapositie.
 • Beschikbaarheid van tal van nieuwe en innovatieve producten om het risico af te dekken.
 • Risico's kunnen worden afgedekt door de openstaande valutaposities te koppelen aan exact dezelfde of precies tegengestelde wisselkoersbewegingen.
 • De flexibiliteit van het afdekken van het risico in een op de beurs verhandelde of een over-the-counter OTC-markt, aangezien beide markten zeer liquide zijn.
 • De valutamarkten zijn 24 uur per dag actief in het ene of het andere land, waardoor hedging of speculatie op elk moment mogelijk is.

Nadelen van valutarisico's

 • Kan resulteren in enorme verliezen, zelfs als er een kleine beweging is in de koersen wanneer de open positie enorm is.
 • Het afdekken van het risico brengt extra kosten met zich mee.
 • Afdekking leidt tot margevereisten samen met een verandering in de wisselkoersen.
 • Het bepalen van snelheid en spreiding is een complex proces en is vaak ondoorzichtig.

Beperkingen van valutarisico's

Er zijn grofweg twee beperkingen van valutarisico's.

 1. De eerste is de hoge volatiliteit van de valutamarkt, die wordt beïnvloed door een verandering in het wereldwijde beleid en de economische situatie. Verder worden deze veranderingen onmiddellijk weerspiegeld in de wisselkoersen, aangezien de markten 24 uur per dag werken. Daarom moet een persoon alert zijn om op deze markt te speculeren en te profiteren van het valutarisico.
 2. Ten tweede is een perfecte haag zeldzaam op de markt. De op de beurs verhandelde derivaten zijn vaak standaard en resulteren dus in een onvolledige afdekking die een risico blijft vormen. De OTC-markt probeert het probleem op te lossen, maar resulteert in hogere kosten en tegenpartijkredietrisico.

Gevolgtrekking

Valutarisico vormt een bedreiging en het is belangrijk om de openstaande posities af te dekken. Maar tegelijkertijd is het verstandig om op de hoogte te blijven van de wereldwijde informatie en te profiteren van de volatiliteit die de valutamarkt biedt door de open posities binnen de risicobereidheid te houden. De beschikbaarheid van een aantal producten en 24-uurs operaties hebben zowel de speculatie als de hedging gemakkelijk gemaakt en heeft de markt zeer liquide gemaakt.